Депутатите се заеха с изменения на военния закон. Главната цел на промените е по-нататъшно намаляване на некомплекта на въоръжените сили, за което се предлага увеличаване с три години на пределната възраст за военна служба за военнослужещите, които не са упражнили правото си на пенсия, а за длъжностите, за които се изисква хабилитация и военнослужещите не са упражнили правото си на пенсия - с пет години.

Предлага се също така създаване на законова възможност за увеличаване на пределната възраст до три години на военнослужещите, упражнили право на пенсия, които са нужни на въоръжените сили, по решение на министъра на отбраната след предложение по команден ред.

Предлага се и регламентиране на възрастта за приемане на военна служба на 40 години за всички категории военнослужещи.

В законопроекта е заложено въвеждане на срок за престояване на длъжност за военнослужещите с висши офицерски звания и с военно звание "полковник" ("капитан І ранг"), които са заемали длъжност повече от 4 години и откажат да бъдат преназначени на предложената им равна или по-висока длъжност за срок една година. Мандатът за престояване на длъжност няма да е задължителен. Мярката се предлага по искане на военното командване и сега най-важното е да се реши проблемът при генералите и полковниците.

Прилагането й при повече звания поставя редица социални въпроси при преместване на военнослужещите и техните семейства. Изменението и допълнението в Закона за военното разузнаване се налага, защото, съгласно действащия текст от закона "директор на службата" може да бъде военнослужещ с висше военно звание, като не е уточнено изрично, че е част от висшия команден състав. С този текст се определя и видът на правоотношението, ако бъде предложен за назначение цивилен директор на службата, като и в двата случая това ще става по предложение на министъра на отбраната и Правителството с указ на Президента.

Министерството на отбраната няма да предлага промени на чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване, който определя режима за пенсиониране на военнослужещите.

Всеки ще има избор, след като е покрил изискванията за прослужени години и възраст, да реши дали да се пенсионира. Промените се предприемат сега, за да се запазят военнослужещи, които тази година навършват пределна възраст, а след Стратегическия преглед ще бъдат предложени още мерки за повишаване мотивацията и кадровото развитие на военнослужещите.

Със закона се давала възможност на повече хора да влязат в армията, според заместник-министъра на отбраната Атанас Запрянов. Ако кандидатите отговаряли на изискванията, те трябвало да могат да станат военни и след навършване на 28 години. Догодина 468 ще се пенсионират, през 2022 г. - над 600, а 2023 - над 1200. Основният недостиг на нашата армия са войниците, каза още Запрянов и подчерта, че армията е строга кадрова система.

Предложенията били добри и в интерес на армията, по думите му. В крайна сметка законопроектът мина на първо четене.