България продължава да е силен партньор на САЩ в борбата с тероризма. Това се посочва в доклад на Бюрото за противодействие на тероризма към Държавния департамент на Съединените щати, цитиран от БТА.

Отбелязва се обаче, че въпреки че заплахата от тероризъм в страната ни остава ниска, чуждестранни терористични групи се възползват от активните мрежи за незаконен трафик и контрабанда в опитите си да осигурят влизането на терористи в Европа от Близкия изток и Южна Азия.

В доклада се допълва, че през миналата година правителството е продължило да изгражда капацитета си за противодействие на тероризма и е поддържало близко сътрудничество с американски правителствени агенции, въпреки че някои пропуски са продължили да възпрепятстват цялостната ефективност.

Турция спря четирима терористи да влязат в България

Турция спря четирима терористи да влязат в България

Те са били арестувани в окръг Къркларели

Посочва се, че предвид стратегическото местоположение на България на кръстопът между Европа и Близкия изток, по-голямата част от усилията на страната в сферата на противодействието на тероризма са били съсредоточени върху осуетяването на транзитното преминаване на терористи чрез засилени дейности по подсигуряване на границите, проверки на пътниците и обмен на информация.

Бюрото за противодействие на тероризма отбелязва, че през 2022 г. България е продължила да провежда дейности за противодействие на тероризма по границите си и е изпълнила строги програми за контрол на миграцията, разработени с помощта на САЩ програми за биографични и биометрични проверки, както и е обменяла информация с Вашингтон и други партньори за идентифициране и задържане на заподозрени в тероризъм, които пресичат границите или пребивават незаконно в страната.

Допълва се, че през целия отчетен период американските правителствени агенции са работили в тясно сътрудничество с българските си колеги чрез различни програми за изграждане на капацитет в областта на граничния контрол.

ЕК похвали България за напредъка в охраната на границите

ЕК похвали България за напредъка в охраната на границите

Важна крачка към Шенген

Отбелязва се обаче, че обемът на нелегалната имиграция от региони, в които се намират терористични мрежи (предимно Сирия и Афганистан), а също и корупцията в правоприлагащите органи остават трайни пречки пред надеждното пресичане на влизането в България на известни и заподозрени терористи.

Бюрото за противодействие на тероризма отчита, че броят на идентифицираните чрез биометрични данни подобни лица се е увеличил значително през 2022 г., но голяма част от тях не са били задържани на границата. Вместо това те са били задържани във вътрешността на страната.

Шефът на границите: Не сме слабото място в ЕС за мигрантите

Шефът на границите: Не сме слабото място в ЕС за мигрантите

1500 мигранти дневно са отблъсквани на оградата

Българското законодателство в областта на предоставянето на убежище, съгласувано с регламентите на ЕС в областта на предоставянето убежище, ограничава възможностите на България да осуетява по-нататъшното пътуване на известните или заподозрени в тероризъм лица, заключава докладът.

Относно противодействието на финансирането на тероризма американската служба отчита, че България е член на MONEYVAL (Експертния комитет за оценка на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма). Посочва се, че в юнския доклад за взаимна оценка на MONEYVAL за България са били изложени няколко ключови констатации, включително, че българските власти имат неравномерно и ограничено разбиране относно рисковете, свързани с финансирането на тероризма, както и че това слабо разбиране на рисковете се споделя от българските финансови институции и други заинтересовани страни.