Дебатът за бъдещето на европейската политика по сближаване трябва да се фокусира не само върху средствата, а преди всичко върху приоритетите - накъде ще се развива Европа след 2020 година.

Мнението е на заместник министър-председателят Томислав Дончев, който проведе среща с министрите за кохезионната политика в държавите от Вишеградската четворка (Полша, Унгария, Чехия, Словакия) и Румъния, Словения, България и Хърватия. Срещата се проведе с участието на еврокомисаря по бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер.

Работната среща на министрите се организира по повод края на полското председателство на групата на държавите от Вишеградската четворка, което ще бъде поето от Унгария.

Вицепремиерът подчерта още, че подходът за ограничен достъп на група държави до инструментите на кохезионната политика не води до устойчиво и балансирано развитие на ЕС и призова за търсене на решение с реална добавена стойност за всички региони.

"Днес ЕС реагира на непредвидени предизвикателства в динамични процеси, а Кохезионната политика се превръща в универсален инструмент за справяне с кризи", заяви Томислав Дончев. Той настоя, че дебатът за бъдещето на политиката по сближаване е трябвало да започне не утре, а вчера. "Трябва ни фокус. Не можем да си позволим да губим посоката, но можем отсега да задаваме важните въпроси какво и как", посочи Томислав Дончев и открои въпросите за това какви ще бъдат приоритетите за инвестиции в изменящата се среда, така че да водят до споделени ползи, икономически растеж, заетост и сигурност.
Също така по какъв начин ще управляваме тези инвестиции, така че да имаме опростяване на правилата, а фокусът да бъде върху реализирането на политики и постигане на резултати, а не върху създаване на допълнителни механизми и сложни бюрократични процедури.