В Международния ден на театъра министърът на културата Боил Банов проведе конферентна среща с представители на частни културни организации у нас, съобщиха от Министерството на културата. На виртуалното заседание бяха обсъдени всички предложения за спешните мерки за справяне с кризата в културния и творческия сектор в страната, които трябва да бъдат обобщени до следващата среща във вторник, 31 март.

Всички участници подкрепиха предложението за създаването на два фонда - Фонд за структурно финансиране и Солидарен социален фонд за артисти на свободна практика. Предложението бе депозирано на 25 март 2020 г. в деловодството на Министерството на културата,

Участниците смятат, че парите за създаването на тези фондове не трябва да бъдат осигурени чрез преструктуриране на съществуващите средства към бюджета на Министерството на културата, а е необходимо да се потърсят други източници на подпомагане.

Според Боил Банов Министерството на културата може да подкрепи сектора - чрез преструктуриране на съществуващите конкурсни сесии и техните приоритети, с цел обхващане на целия неправителствен сектор. Сред конкретните промени, които е допустимо да се направят, бяха посочени увеличаването на срока на администриране на проектите, с цел създаване на устойчива заетост.

Двете страни си дадоха срок за обмяна на допълнителна информация и документация относно спецификите на мерките и секторите, които те обхващат, за да бъдат прегледани и анализирани до следващата среща, насрочена за 31 март.

В разговора участваха изтъкнати творци и артисти в сферата на визуалните и изпълнителските изкуства, независими артисти, представители на свободните пространства за музика и култура, на частните театри.

Участваха и членове на Българска фестивална асоциация, на Асоциацията на българските киносалони, на Сдружение "Сцена Музика", на фондация "ЕДНО за Култура и Изкуства", на Българска музикална асоциация, както и експерти от Министерството на културата и екип на Офис "Култура" към Бюро "Творческа Европа" - България.