Субсидия от 1 лв. за получен глас ще ограничи възможностите дори на големите партии за извършване на организационните, обучителни, аналитични, медийни, изборни и други присъщи за политическите организации дейности, с привлечени по законен път средства. Тази позиция заявиха от "Движение 21".

Според движението намаляването на субсидията ще бъде пряк удар по несистемните и по-малко партии, както и към новите играчи в политиката.

ГЕРБ няма за какво да приказват с БСП за субсидиите

ГЕРБ няма за какво да приказват с БСП за субсидиите

В писмото си до левицата те посочват, че вече са заявили позицията си по темата

Според партията на Дончева политическите субекти ще бъдат принудени да търсят незаконни източници на финансиране. "Черните каси и поставянето на партиите в зависимост от нелегални източници на финансиране отваря широко вратите на политиката за корупция, конфликти на интереси и злоупотреби с публични средства, в размер многократно по-голям от спестените, вследствие намаляването на субсидиите", пишат от движението.

Настоящият модел за предоставяне на държавна субсидия за дейността на политическите партии също обаче водил до дисбаланси в политическата система и основателно провокирала обществено недоволство. Това ставало, защото в някои от партиите се натрупвал значителен финансов ресурс, който очевидно бил излишен.

Румен Радев: Намаляването на субсидиите задушава опозицията преди изборите

Румен Радев: Намаляването на субсидиите задушава опозицията преди изборите

Управляващите партии нямат нужда от субсидия

Заради това "Движение 21" предлага по-целесъобразно и стъпаловидно намаляване на размера на държавната субсидия за получен глас, спрямо броя на гласовете, както следва:

  • до 100 хил. получени гласа да се запази сегашното положение и на партиите да се изплащат по 11 лв. за глас;
  • от 100 хил. до 300 хил. субсидията да бъде 9 лв.;
  • от 300 хил. до 500 хил. - 7 лв. на глас;
  • от 500 хил. до 1 млн. получени гласа - 5 лв. за глас,
  • над 1 млн. гласа - по 4.5 лв. на глас.

Така определеното намаление засягало основно парламентарно представените партии, без реално да ограничава възможностите за функциониране на структурите им или за публично присъствие. "Поради участието си в Народното събрание, тези партии получават под различни форми допълнителни привилегии и финансови бонуси, включително повече достъп до национални медии в предизборни кампании", пишат от партията.

Партиите връщат надвзетите субсидии до края на 2020 г.
Обновена

Партиите връщат надвзетите субсидии до края на 2020 г.

След това лихви

Междувременно, за да няма незаконно финансиране, било необходимо да се разследва и наказва ефективно корупцията и конфликта на интереси (апартаментите под пазарна цена, къщите за тъщи, безплатното предоставяне на луксозни жилища уж под наем, офшорните собствености и други).

"В интерес на справедливостта, участвалите в парламентарни избори коалиции от партии трябва да бъдат поставени при еднакви условия със самостоятелно явилите се партии по отношение на правото на държавна субсидия. Както партиите, така и коалициите, които не са представени в Народното събрание, но са получили не по-малко от 1% от всички действителни гласове на последните парламентарни избори трябва да имат право на държавна субсидия и да могат да използват за своята дейност помещения, предоставени под наем от държавата и общините", допълват от движението и показват как биха изглеждали парите за партиите с оглед на предложените икономии.

Снимка 429101

Източник: "Движение 21"