ЕК поиска България да отмени запазеното място за местни производители във веригите, съобщиха от Еврокомисията. Комисията реши да изпрати мотивирано становище на България заради изискването към търговците на дребно да дадат повече шанс на местните хранителни продукти.

България разполага с един месец, за да отговори на опасенията на Комисията. Ако не получи задоволителен отговор, Европейската комисия може да реши да изпрати на България мотивирано становище.

През месец май 2020 г. от Комисията изпратиха официално уведомително писмо, което сега е последвано от мотивирано становище.

От Еврокомисията поискаха България да премахне дискриминационните мерки, задължаващи търговците на дребно да третират по-благоприятно местните хранителни продукти.

ЕК иска отговори за задължението търговските вериги да продават местно производство
Обновена

ЕК иска отговори за задължението търговските вериги да продават местно производство

Спират процедурата заради предоставянето на честоти за наземна цифрова телевизия (DTT)

Днес Комисията изпраща официално уведомително писмо на България във връзка с дискриминационните мерки, налагани на търговците на дребно, които ги задължават да третират по-благоприятно местните хранителни продукти.

Въведените промени след извънредната ситуация в Българското законодателство задължават търговците на дребно да излагат по виден начин и да осигурят специални места за продажба за местните хранителни продукти, като мляко, риба, прясно месо и яйца, мед, плодове и зеленчуци. Задължението обхваща и закупуване на 90 % от млякото и млечните продукти от местните производители.

Становището на Еврокомисията е, че тези задължения ограничават свободното движение на стоки, залегнало в член 34 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС), тъй като създават по-благоприятни и по-конкурентни условия за предлагане на пазара за местните хранителни продукти, което води до дискриминация на сходните вносни продукти.

В становището не се споменават за подобни преференции, които имат някои други евространи.

Според съобщението на ЕК законодателството за преференция на българските храни ограничава свободата на установяване съгласно член 49 от ДФЕС, тъй като ограничава свободата на търговците на дребно да избират своя асортимент, да определят подредбата на продажбените си площи и да адаптират веригата си на доставки.

Обяснението е, че подобни ограничения могат да бъдат оправдани само с императивни съображения от общ интерес, като например общественото здраве. Заради коронавирусната санитарна обстановка и отслабването на икономиките в ЕС, е абсолютно необходимо да се запазят свободното движение на стоки и свободата на установяване, пишат от ЕК.

"Неоправданите пречки могат да подкопаят колективните ни усилия за запазване на свободния и ефикасен превоз на товари в целия ЕС и капацитета ни за борба с тази безпрецедентна криза, в духа на европейската солидарност", се казва в писмото от ЕК.

Припомняме, когато няколко държави от периферията на Европа поискаха да се ревизира пакета "Мобилност" с подобни мотиви, техните доводи не бяха чути.