Евродепутатите приеха окончателно на второ четене без промени пакет "Мобилност", съобщиха от министерството на транспорта.

От министерството уточниха, че евродепутатите са отхвърлили внесените промени по Пакет мобилност 1. От ведомството обясняват, че до два месеца от публикуването на пакет "Мобилност" в Официален вестник на ЕС, ще поискат анулиране на част от разпоредбите на Пакет мобилност 1. От българската страна ще настояват Комисията да представи срочно оценка на въздействие за последиците от връщането на камиона всеки 8 седмици, както и прилагане на част от правилата на сухопътната част на комбинирания транспорт.

Те отново цитират проучване от KPMG, според което задължителното връщане на камиона ще доведе до увеличаване на вредните емисии само от българския автомобилен парк с 0,8%, дневният трафик по границите ще се увеличи двойно, с последващо време за преминаване отговарящо средно на 33 часа.

Нужни са около 320 000 охраняеми паркоместа по трансевропейската транспортна мрежа, за да могат шофьорите и камионите да се прибират. Загубите за транспортния сектор от периферните държави членки се оценяват между 9% и 18% от доходите, което отговаря на 1-2% спад в БВП от процентното съотношение за сектора.

България готова да атакува пакет „Мобилност“ и пред съда на ЕС

България готова да атакува пакет „Мобилност“ и пред съда на ЕС

Следващото гледане на текстовете е на 8 юли

Обсъждането на пакет "Мобилност" започна през юли 2017 г. В Пакета има регламент за достъпа до товарен автомобилен превоз и регламент за автомобилните превозвачи на товари или на пътници. Регулира се максималното време на работа и минималното време на почивка на шофьорите и определянето на местоположението чрез тахографи. Заедно с пакет "Мобилност" се изписва и директива за преразглеждане на условията за командироването на водачи.

Първоначалният замисъл на този пакет е да постигне баланс между подобрените условия на труд и социалните условия за водачите в международния транспорт и свободата на превозвачите да предоставят трансгранични услуги в рамките на Единния вътрешен пазар.

Приетият днес пакет "Мобилност 1" се отдалечава съществено от заложените цели, категорични са от ведомството на Росен Желязков.

Въпреки многократно представяните аргументи от страна на т.нар. девет единомислещи държави членки (България, Румъния, Полша, Унгария, Литва, Латвия, Малта, Кипър, Естония) Европейският парламент и Съвета на ЕС решиха да ограничат достъпа до Единния вътрешен пазар за периферните държави членки.

От транспортното министерство пишат, че практическата недалновидност и неприложимост на част от разпоредбите, техният непропорционален и дискриминационен характер, както и настоящата пандемична ситуация с COVID -19 не бяха счетени за съществени елементи в този преговорен процес.

Европейският парламент потвърди позицията на първо четене на Съвета. Бе прието връщането на превозното средство в държавата по установяване на всеки 8 седмици, връщането на шофьора по местоживеене или в експлоатационния център на всеки 4 седмици. Според пакета шофьорът няма право да ползва седмичната си почивка в камиона.

Прие се Директивата на командироване за транспортни операции, които нямат връзка с държавата по установяване, тоест не започват или не приключват в държавата на установяване на транспортния превозвач, както и задължителен период от 4 дни на почивка между два каботажни цикъла. Правилата за командироване ще се прилагат за каботажните и трансграничните транспортни операции, с изключение на транзит, двустранните операции и двустранните операции с две допълнителни операции по товарене или разтоварване.

Правилата за командироването ще се прилагат 18 месеца след влизането в сила на правния акт. Правилата за времето за почивка, което включва прибирането на водача, ще се прилагат 20 дни след публикуването на акта. Правилата относно връщането на камионите и други промени в правилата за достъпа до пазара ще се прилагат 18 месеца след влизането в сила на акта относно достъпа до пазара (началото на 2022г.)

Камионите и автобусите трябва да са с нови интелигентни тахографи най-късно до 2024 - 2025 г.

Множество текстове предстоят да бъдат обект на разнородни интерпретации като свободата на право на избор на водача относно мястото за ползване на почивката си и така необходимото спазване на основни свободи в ЕС като свободно движение на хора.

"Връщането на превозното средство в държавата по установяване на всеки 8 седмици ще доведе по увеличаване на броя празни курсове и неоправдано увеличаване на вредните емисии, което е в разрез със заложените цели в Зелената сделка", пишат от транспортното министерство.

В настоящата пандемия COVID-19 международният транспортен сектор за превоз на товари доказа, че е гръбнакът на Единния вътрешен пазар, а българските транспортни превозвачи са днешните герои.

Малко по-рано българските евродепутати заявиха готовност да обжалват пакет "Мобилност" - в съда или в Комисията.

Съпротива срещу приемането на документа беше проявена от 9 страни. 

Кризата с COVID-19 била съвсем лека на фона на пакет "Мобилност"

Кризата с COVID-19 била съвсем лека на фона на пакет "Мобилност"

Това смята директорът на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев

Страните от Западна Европа, които успяха да прокарат пакета, ще го представят като победа за новите правила срещу социалния дъмпинг.

Според българските евродепутати пакетът обаче налага ограничителни и дискриминационни мерки, а не подобрява условията на труд за шофьорите. На практика дори няма да може да се прилага.

Наесен става ясна екооценката на ЕК по пакет "Мобилност"

Наесен става ясна екооценката на ЕК по пакет "Мобилност"

Утре пакетът ще се гласува на второ четене

За източноевропейците най-неприемливи са текстовете за задължителното връщане на камиони и шофьори. За септември е предвиден независим доклад за бъдещите екологични последствия от връщането на празни камиони.

Захариева и Желязков призоваха ЕП да коригират пакета "Мобилност I"

Захариева и Желязков призоваха ЕП да коригират пакета "Мобилност I"

Писмото е подписано от още 8 държави