Европейската комисия предлага отпускане на допълнителни 460 милиона евро за България по линия на инструмента SURE.

По този начин общата подкрепа за страната достигна 971 милиона евро.

След като Съветът на ЕС одобри предложението, помощта ще бъде предоставена под формата на заеми, отпуснати при благоприятни условия.

Средствата ще помогнат на страната ни да покрие разходите по продължаването на схемата за субсидиране на заплатите, въведена заради пандемията от COVID-19, и по този начин да се справи с продължаващото сериозно социално-икономическо въздействие на кризата причинена от коронавируса.

Правителството планира да вземе от ЕК заем за 500 млн. евро по програмата SURE

Правителството планира да вземе от ЕК заем за 500 млн. евро по програмата SURE

Комисията одобри предложените от Министерския съвет промени в Закона за държавния бюджет за 2020-та

България е осмата държава членка, заедно с Белгия, Кипър, Гърция, Латвия, Литва, Малта и Унгария, които искат допълнителна подкрепа, в допълнение към подкрепата, която Съветът одобри през 2020 г.

SURE е ключов елемент от всеобхватната стратегия на ЕС за защита на работните места и работниците в отговор на пандемията от COVID-19.

Ако днешното предложение бъде прието, общата финансова подкрепа, предоставена по линия на SURE, ще достигне 93.8 милиарда евро. Комисията вече е изплатила 91.8 милиарда евро на 19 държави членки по линия на SURE и очаква да предприеме останалите операции по получаване на заеми през следващите месеци.

По линия на SURE все още са на разположение 6.2 милиарда евро за евентуални бъдещи искания.

Заемът от 511 млн. евро по програмата SURE може да е със срок до 15 години

Заемът от 511 млн. евро по програмата SURE може да е със срок до 15 години

Нямаме антикризисни мерки, базирани на национално финансиране