Тази седмица, между първо и второ четене на Закона за изменение на Закона за горите, представители на ДПС и "Български възход" са внесли предложения в Комисията по земеделие към Народното събрание, които могат да нанесат тежък удар върху системата на горите.

За това алармират от Коалиция "За да остане природа в България".

Тези промени биха разрешили строителство за негорски цели в горите (например ски писти и влекове) без да се променя статутът на горската територия. Те биха ощетили горските предприятия и стопаните на гори. Биха довели и до повече незаконна сеч.

Тези промени изключително много напомнят скандалната поправка "Витоша ски", внесена през 2011-а година по времето на първото правителство на ГЕРБ и отменена едва след многохилядни протести, блокада на Орлов мост и вето на президента Плевнелиев.

Конкретните предложения са за разрешаване на сеч на немаркирани дървета; разрешаване на сеч без издадено позволително за сеч; разрешаване на строителство в горските територии за негорскостопански цели без промяна на предназначението на територията; премахване на плащанията за екосистемни услуги от горите; премахване на областните планове за развитие на горските територии; прехвърляне на 5% от акумулираните средства във фонд "Инвестиции в горите" на държавните горски предприятия на общините.

Допускането на строителство за негорски цели в горските територии без промяна на предназначението им представлява схема за държавна помощ. Тази промяна прилича на поправката Витоша ски в същия закон от 2011 година. Припомняме, че тогава МС внесе проектозакон, според който без промяна на статута на горите, в тях се допускаше строителството на стълбове за лифтове и влекове и ски писти.

Плащането за екосистемни услуги е част от европейските политики и трябва да бъде въведено от страните членки до 2025 г. То е метод за възнаграждаване на стопаните на ценни територии за това, че земите им се ползват по определен (щадящ природата) начин, който, в крайна сметка, е в полза на всички нас.

Областните планове за развитие на горските територии са заложени в Закона за горите с две цели - да намалят административния натиск върху собствениците на гори и да регламентират плащанията за екосистемни услуги от горите. Премахването на тези планове ще запази административния натиск и ще продължи да затруднява дейността на компетентните органи по околна среда.

Предложеното прехвърляне на 5 % от средствата на фонд "Инвестиции в горите" на общините в повечето от случаите би означавало буквално хвърлянето на тези пари на вятъра. Повече от 90% от българските общини нямат практика за инвестиции в горите. Всъщност, голяма част от тях изобщо нямат собствени горски територии. Това означава, че за да извършат каквито и да било инвестиции в горите, те ще трябва да искат разрешения от държавните горски предприятия, от чиито фондове са получили средствата.

Ето затова промените са опасни, пише коалицията. 

Следващото заседание на Комисията по земеделието, храните и горите е планирано за утре - 25 януари. Представители на Коалиция "За да остане природа в България" ще присъстват на заседанието и се заканват за протестни действия, ако промените бъдат приети.

Промени в горския сектор са нужни. Но винаги, когато се отвори Законът за горите, за да се направят необходими промени в услуга на природата и хората, следват предложения за изменение, които целят единствено унищожаване на природата в името на частни интереси, заключават от коалицията.