Министерството на околната среда и водите стартира Ден на отворените врати с НПО, работещи в сферата на опазване на околната среда.

Срещите ще се провеждат всеки петък от 14.00 часа в сградата на МОСВ на бул. "Мария Луиза" 22, зала Европа.

Агенцията по околна среда става пряко подчинена на екоминистъра

Агенцията по околна среда става пряко подчинена на екоминистъра

МОСВ отваря врати всеки петък за неправителствения сектор