"Светът изгуби своя баланс. Ще отнеме доста време, докато бъде създаден нов устойчив световен ред". Това заяви в речта си при откриването на новата учебна програма във Военна академия "Г. С. Раковски" президентът Росен Плевнелиев.

"Намираме се в преходен период от един световен ред, създаден с усилията на поколения визионери, големи политици в Европа след края на най-разрушителната Втора световна война. Един световен ред, който изгубихме, към нов устойчив световен ред в един много различен глобализиран многополюсен свят, който тепърва трябва да създадем. В този преходен период, както във всеки период на преход, сме свидетели на турбуленция", отчете реалностите държавният глава.

Той заяви, че живеем в трудни времена на рекорден брой кризи, конфликти, бежанци, военни маневри, пропагандни и кибератаки, рекордно политическо противопоставяне. "Днес в Европа се сблъскват два противоположни свята: Европа от 19 век - на велики сили, които си играят на сфери на влияние, и Европа от 21 век - на мира, на интеграцията, на човешките права и върховенството на закона", каза Плевнелиев пред висшето военно ръководство на Българската армия, които присъстваха там.

Той критикува мнението на някои световни и европейски лидери, които разсъждават с категориите на реалполитиката от 19 век – геополитически сфери на влияние, баланс на силите, агресивен национализъм, преначертаване на граници.

От представителната зала в комплекса на царските зали на Военна академия Плевнелиев заяви, че вярва в Европа на достойнството и равноправието между всички държави, независимо колко големи, малки, силни и слаби са те. "В Европа на върховенството на закона, а не на силата и на интереса. Днес има огромен риск какви принципи ще подкрепим, коя Европа ще изберем – Европа от 19 век или Европа от 21 век. Прогресивното човечество трябва да се противопостави решително на реалполитиката, защото това е една цинична политика, която доведе до две световни войни, до Холокоста, до Гулаг, до Белене", заяви Росен Плевнелиев.

Той отново декларира, че следва пътя на евро-атлантическото развитие. "На тази посока трябва да се посветим, тази посока трябва да се отстоява от всеки политик, от всеки гражданин, от всеки претендиращ да бъде патриот, да действа националноотговорно", апелира Плевнелиев.

Той отчете, че "Военните аспекти на съвременната среда за сигурност придобиват съвсем нови измерения вследствие нарастващото прилагане на асиметрични и хибридни действия".

Държавният глава за пореден път каза, че промените в геополитическата обстановка ни изправят пред необходимостта да се справяме с нови тип заплахи и рискове за националната сигурност. Това трайно влияе на външната и вътрешна политика на България.

За Плевнелиев членството в Европейския съюз и НАТО е фундамент на демократичното развитие на страната. Мисиите и задачите на въоръжените сили и приоритетите на отбранителната политика са неразривно свързани с националния интерес.

Като върховен главнокомандващ президентът отчита, че нарастват ролята и значението на въоръжените сили като съществен и жизнено необходим инструмент на държавна мощ за гарантиране на суверенитета, териториалната цялост и независимост на страната.

Отчитайки фактите, Плевнелиев констатира, че киберпространството бе обявено за нов фронт на глобална война. Той заявява, че за подобна битка е необходимо приоритетно изграждане на компетенции, организация и заделянето на ресурси за постигане на киберустойчивост в обхвата на отговорностите на Министерството на отбраната, но и на цялата държава.

"В резултат на проведения Консултативен съвет по национална сигурност по темата за киберсигурността взехме националноотговорни решения. Радвам се и благодаря на Министерския съвет, както и на Народното събрание за отговорните действия, които бяха предприети. Например, Министерският съвет прие през юли т. г. Национална стратегия за киберсигурност, киберустойчивост „България 2020“. Очаквам бързо формиране на национален орган, изработване на национални регламентиращи документи в сферата на киберсигурността, които са необходими за прилагането на политиките за сигурност на НАТО, на Европейския съюз за изграждане на национални способности в един много бързопроменящ се свят", заяви Плевнелиев пред слушателите, студентите и гостите на най-старото висше военно училище в България.

Плевнелиев отчете, че средата за сигурност става все по-трудно предвидима. Това налага вземането на адекватни и ефективни мерки за привеждането на системата за отбрана в съответствие с новите изисквания и очертава ролята на военното образование, от което очаква: "да се включи активно в усилията на държавното ръководство, насочени към намирането на верните подходи за изграждане на необходимите отбранителни способности".

"Военното образование следва да създава и подготвя висококвалифицирани кадри, военни лидери, способни да идентифицират и да действат адекватно, осмисляйки тенденциите за промяна в света, респективно да очертават насоките за промяна, за адаптация към новите реалности както във военнотехнически, така и в стратегически контекст", заяви държавният глава при откриването на новата учебна година във Военна академия.

"Академията със своя висок потенциал и възможности като научен център по въпросите на отбраната и националната сигурност е изключително полезна, незаменимо важна за България", отчете ролята на висшата военна школа Плевнелиев.

Месеци преди оттеглянето си от президентския пост той коментира и предстоящата президентска надпревара пред представителите на военното ръководство на страната. Той призова кандидатите да декларират своите ценности и ангажименти за задълбочаване на интеграцията на страната в Европейския съюз и НАТ.

"Евро-атлантическите ценности са мир, демокрация, върховенство на закона. Някой да има нещо против това? Някой да излезе открито и да каже евро-атлантическите ценности са по-различни от нашия национален идеал. Нашият национален идеал е идеал за мир, за върховенство на закона, за човешки права и свободи. Това са евро-атлантическите ценности", каза Плевнелиев.

След като депутатите одобриха възможността чужди самолети да охраняват нашето небе държавният глава спомена и тази тема, обяснявайки, че прогресивно мислещи политици подкрепяли идеята за повече интеграция.

"Нека да не забравяме, ние избрахме Германия за рамкова държава. И много други инициативи имат своя дълбок смисъл и трябва да бъдат реализирани в рамките на Европейския съюз с активно българско участие. А достойното членство в НАТО не поставяме изобщо под въпрос, надявам се и нито един друг в тази страна да не го поставя от отговорните политически фактори", каза Плевнелиев.

"Същевременно обаче съвсем наскоро се вдигна голям шум от определени медии, от политически среди в България относно решението на Министерски съвет за съвместно изпълнение на задачи по охраната на въздушното пространство на страната от военновъздушните сили на България и Съединените щати, а скоро може да бъде и от всяка друга държава – членка на НАТО, наш съюзник и партньор. Този шум повдига много въпроси, включително и за мен като държавен глава.
Чия кауза обслужват тези политици и медии. Само изолацията на България в рамките на своето собствено въздушно пространство, със своите собствени, вече за съжаление, морално остарели МиГ 29 не допринася по никакъв начин, нито помага за подобряване на съвместимостта, нито за повишаване на бойните способности, нито за придобиването на нов изтребител, към което се стремим и което желаем", каза президентът без да обоснове намека си.

Той се оправда с решенията от Срещата на върха в Уелс и препотвърдено във Варшава. Благодарейки за решенията на парламента той изтъкна, че възможността за извършване на съвместни мисии по охрана на въздушното пространство са: "изцяло в интерес на Българската армия за модернизация, за съвместимост, за хоризонт, за прогрес и за развитие, изцяло в интерес и на националния интерес и идеал на България".

Президентът отчете, че частта от БВП която за т.г. отделяме за отбрана е 1,35% и било осигурено плавно увеличаване до достигане на 2 % от от БВП продукт до 2024 г.

Той изреди приетите планиращи документи в областта на отбраната до 2020 година и промените в законите, които регламентират дейността на службите.

"Днес НАТО се изправя пред сериозни различия и предизвикателство от юг, от изток, които се явяват заплаха за сигурността не само на цялата евро-атлантическа зона, но и на съседните нам региони. Новият стратегически контекст изисква адекватен отговор на тези предизвикателства. Променената среда за сигурност, разнообразието на заплахите налагат фокусът да бъде насочен към ефективното възпиране и към състоянието на отбраната. Във Варшава държавите – членки на НАТО, демонстрираха единство в оценката за рискове и заплахите в актуалната среда за сигурност и в начините за тяхното преодоляване", заяви президентът.

Той отчете, че в условията на множество кризи в съседните на страната ни региони България остава предвидим и надежден съюзник и е ключов фактор на стабилността в Югоизточна Европа.

"България ще продължи да изпълнява своите ангажименти в рамките на колективната система за сигурност на НАТО и на Европейския съюз. Но това предполага допълнителни усилия от наша страна за постигане на по-високи възможности на оперативната съвместимост на Българската армия. Длъжни сме да обърнем и по-съществено внимание на кадровата политика", каза президентът.

В края на речта си държавният глава пожела благоденствие на семействата. "Като ви поздравявам от все сърце с тържественото откриване на новата учебна 2016-2017 г., искам да ви пожелая като държавник, но и като човек да бъдете здрави, да има благополучие и благоденствие във вашите семейства. Искам да ви пожелая повече оптимизъм, повече човешко вдъхновение, повече позитивна енергия и, разбира се, висок дух. Искам да ви пожелая от името на целия народ успехите да ви съпътстват във всяко ваше начинание, а постигнатото от вас да носи удовлетворение на вас и на народа.

На добър час!", каза Плевнелиев.