България ще получи 55 милиона евро в подкрепа на възстановяването след пандемията и заетостта.

Средствата ще бъдат отпуснати чрез REACT-EU по линия на Европейския социален фонд, за да помогнат на работниците и търсещите работа да подкрепят здравните услуги и да постигнат устойчиво социално-икономическо възстановяване.

От предвидените за страната ни средства 18,6 милиона евро ще покрият основните нужди на уязвимите групи, като например храна. Ваучери ще бъдат раздадени и на хора, избягали от руското нашествие в Украйна, които могат да бъдат разменени за храна и всекидневни стоки, като облекло и учебни помагала за деца.

Други 36,4 милиона евро ще бъдат отпуснати за мерки за възстановяване след пандемията, насочени към запазване на работните места и подобряване на услугите за полагане на грижи за хора с увреждания.

От тях 23,8 милиона евро ще подкрепят проект "Солидарност", който помага на 9 000 души, бягащи от руското нашествие в Украйна, да се интегрират на българския пазар на труда, като заедно с това се предлагат психологическа подкрепа, кариерно ориентиране и консултиране.

Догодина получаваме 804 млн. лева от ЕС за справяне с пандемията

Догодина получаваме 804 млн. лева от ЕС за справяне с пандемията

Средствата са по инструмента REACT-EU

Допълнителни средства ЕС предвижда и за Германия и Словакия.

В Германия провинцията Шлезвиг-Холщайн ще получи 4,6 милиона евро за подобряване на професионалното обучение, повишаване на професионалната квалификация, цифровизация на пазара на труда и образователните услуги, а Северен Рейн-Вестфалия ще получи 34 милиона евро в подкрепа на стажанти, обучения в областта на търговията, кариерни консултации и свързване на бизнеса с квалифицирани работници.

В Словакия 17,9 милиона евро ще бъдат отпуснати в подкрепа на служителите и услугите в областта на здравеопазването и гражданската защита, които бяха на първа линия по време на най-критичните фази на пандемията от COVID-19.

По транша за 2021 г. по линия на REACT-EU бяха отпуснати 40 милиарда евро, за да се помогне на държавите членки да се възстановят от пандемията, да инвестират в цифровия и екологичния преход и да приемат и интегрират бежанци от Украйна.

Изразходвани са 60 млн. лв. за подпомагане на украинските бежанци

Изразходвани са 60 млн. лв. за подпомагане на украинските бежанци

За първия месец средствата са от националния бюджет - над 15 милиона

От март тази година ЕК е изплатила 3,5 милиарда евро под формата на предварително финансиране за държавите членки по линия на REACT-EU.

С последния всеобхватен пакет "Гъвкава помощ за териториите" (FAST-CARE), предложен от Комисията, допълнително се разширява подкрепата за държавите членки, като се предлага допълнителна гъвкавост при финансирането по линия на политиката на сближаване, като същевременно се увеличава предварителното финансиране с допълнителни 3,5 милиарда евро, които трябва да бъдат изплатени през 2022 г. и 2023 г. Крайната дата за допустимост на разходите по линия на REACT-EU е 31 декември 2023 г.