Правилата за блокиране на географски принцип (за интернет потребителите - б.р.) сега не се прилагат или се прилагат само частично. Това показва проучване на Евробарометър за , което е част от текущата оценка на Комисията на нуждите на потребителите и реалностите на пазара.

Тази оценка ще бъде включена в планирания за март 2020 г. първи преглед на правилата, който ще проучи дали е необходимо да се разшири обхватът на регламента за блокиране на географски принцип. 

Аудио-визуалното съдържание и стриймингът, свалянето на музикални файлове, електронните книги и игрите, са сред най-търсеното на трансграничен принцип съдържание от потребителите. Настоящите правила не се прилагат спрямо този вид съдържание. Вероятно в близко бъдеще съзаконодателите в ЕС да му обърнат специално внимание.

Проучването показва, че месеци след началото на прилагането на регламента относно блокирането на географски принцип, 50 % от гражданите на ЕС са като цяло запознати с мерките за прекратяване на неоправданата дискриминация от страна на търговците. Само29 % от анкетираните знаят кои права се отнасят конкретно до самите тях. 

Еврокомисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел, че новите правила за прекратяване на необоснованото блокиране на географски принцип са в услуга както на потребителите, така и на търговците.

Според нея, дружествата, които продължават да ограничават достъпа на потребителите извършват нарушение. Комисията ще продължи да наблюдава ситуацията, за да гарантира спазването на правилата.

През последните четири години броят на интернет потребителите, които търсят трансграничен достъп до съдържание, почти се е удвоил (8 % през 2015 г. и 15 % през 2019 г.). Най-популярното в трансграничен смисъл съдържание е аудио-визуалното (за 9 % от анкетираните) и музикалното (8 %). Според проучването тази тенденция вероятно ще се запази благодарение най-вече на младите хора.

Процентът на анкетираните на възраст между 15 и 24 години, които са търсили достъп до тези услуги трансгранично, е почти два пъти по-голям (28 %) от този при всички анкетирани. Причините да се търси подобно съдържание трансгранично е най-често липсата му в държавата на анкетираните (44 %) и желанието за по-богат избор (39 %).

Мнозинството от хората, които никога не са търсили достъп до съдържание, предназначено за потребители в друга държава от ЕС, биха потърсили предимно аудио-визуалното съдържание (31 %) и музикалното съдържание (29 %. Този процент е още по-висок при по-младите поколения.

IP/19/2528 Регламентът за блокирането на географски принцип е в сила от 3 декември 2018 г. Той цели прекратяването на необоснованата дискриминация при продажбите онлайн въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на потребителите в рамките на вътрешния пазар.

Регламентът по-скоро забранява на търговците, които вече доставят съдържание в дадена държава членка, да дискриминират клиентите от тази държава въз основа на тяхната националност, място на пребиваване или на установяване.