По време на заседанието на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (ЛИБЕ) на Европейския парламент, е обсъден продължаващият визов режим от страна на САЩ спрямо гражданите на България, Румъния, Полша, Хърватска и Кипър.

Според европейското законодателство и принципът на визова реципрочност, ЕК би трябвало да предложи въвеждането на визи за американски граждани, тъй като те в момента пътуват в ЕС без визи, но все още има европейски граждани, на които са им нужни визи, за да пътуват за САЩ. Това предложение е трябвало да излезе още през 2016г., но от тогава ЕК многократно отлага въвеждането на визи за американски граждани.

Поради тази причина, зам.-председателят на групата на Алианса на европейските либерали и демократи (АЛДЕ) и докладчик в сянка по тази тема Филиз Хюсменова разкритикува Европейската комисия за липсата на осезаем напредък по отношение на отпадане на визите за САЩ.

Тя подчертава, че основният критерии за не повече от 3% отказани визи, въз основа на който САЩ оправдават липсата на пълна визова реципрочност, не е основан на обективни факти, като напр. данни за злоупотреби с визи, а е от субективен характер, зависещ до голяма степен от преценката на служителите в съответните посолства.

Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев допълнително разкритикува Европейската комисия, че въпреки функцията й на пазител на европейските договори и на спазването на европейското законодателство, тя сама го нарушава, като не предлага включването на САЩ в списъка на държавите, за които ЕС упражнява визов контрол.

Той настоява ЕК да спази правовото си задължение и да остави всякакви оценки на ефекта от въвеждане на визи за американски граждани на Съвета и на Европейския парламент, които трябва да вземат окончателното решение.

Двамата евродепутати, подкрепени от техни колеги от различни политически групи, се обединяват около идеята, че трябва да се гарантира равнопоставеност на всички европейски граждани, като ЕК заеме решителна позиция пред американските партньори, че различното третиране на европейците е недопустимо.

Докладчикът за визовата реципрочност от групата на ЕНП Агустин Диаз де Мера заявява, че е абсолютно ясно, че април 2016г. е крайният срок за предприемане на действия от страна на САЩ, но той отдавна е изтекъл. "Ще продължим да настояваме за пълна визова реципрочност.", подчертава той.

Председателят на комисията Клод Мораес (С&Д) изтъква, че е налице възможност за безвизово пътуване за някои държави с високи нива на откази. Според него няма логика в списъка държави, за които това е възможно, и е налице политически проблем. Ето защо той призова ЕК да предостави пътна карта за постигане на пълна визова реципрочност със САЩ.

Софи инт Велд, зам.-председател на групата на АЛДЕ, заяви, че не става въпрос за политически или дипломатически съображения, а за правно задължение, а и морален дълг на ЕК към европейските граждани, които представлява. "Трябва да пожънем политическата и икономическата си сила като съюз и да спрем да се държим като политическо джудже.", категорична е тя.