Евродепутатите ни се разминават в интерпретацията си за дебатите в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред в Европейския парламент, на които еврокомисарят за ценностите и прозрачността Вера Йоурова представи състоянието на Механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния.

На 23 септември Европейската комисия ще представи доклада по новия механизъм за върховенството на закона, който е с много по-широк обхват от Механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния и ще се прилага еднакво за всички държави-членки на ЕС.

Евродепутатка обявини еврокомисар Йоурова в зависимости от Борисов

Евродепутатка обявини еврокомисар Йоурова в зависимости от Борисов

Еврокомисар Йоурова отрече тези твърдения

Евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ и зам.-председател на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в ЕП Емил Радев при участието си в заседанието е заявил, че няма правни аргументи, които да пречат за отмяната на мониторинга за страната ни и е настоял ЕК да не прилага двойни стандарти спрямо България. Според него проектът за нова Конституция, представен от ПП ГЕРБ, има за цел реформата в съдебната система да продължи в съответствие с направените препоръки и само с промяна в Конституцията могат да бъдат изпълнени препоръките на ЕК, Венецианската комисия и групата за борба с корупцията към Съвета на Европа (GRECO). Емил Радев е уверил, че правителството и отговорните институции в страната ни работят решително и последователно за "за постигане на необратимост в съдебната реформа и борбата с корупцията, за гарантиране на върховенството на закона и защита на демократичните ценности и основните права".

По думите му правителството и отговорните институции в страната ни работят решително и последователно "Пример за това е и предложението за свикване на Велико Народно събрание, което да приеме нова Конституция", е заявил Емил Радев и е обяснил, че е необходим политически консунсус за успешното завършване на процеса.

Радан Кънев в пост във фейсбук "превежда" от "Брюкселски език" днешното заседание на Комисията по граждански права, правосъдие и вътрешен ред (LIBE) в ЕП:

  1. Мониторингът остава. Остава, защото няма напредък, а регрес по основните теми:

- корупция на високо ниво

- контрол и отчетност на Главния прокурор

  1. Мониторингът ще остане дори след Общия механизъм, който важи за всички държави в ЕС.
  2. Общият механизъм ще засегне темата с медийната свобода в България, наред с корупцията и правосъдието.
  3. Настроенията в ЕП са остро критични. Много депутати, от различни групи, са вече добре запознати с проблемите.
  4. ЕК и депутатите от северните държави открито заплашват със спиране на еврофондове, ако няма реформи.
  5. Европейските институции призовават за широк реформаторски консенсус, а не самодейни политически акции, като "конституцията" на Данаил Кирилов.
  6. Вниманието на европейските медии към протестите и причините за тях повишават интереса на общественото мнение. Политиците са принудени да го следват. Протестът си върши успешно работата.

Илхан Кючюк, докладчик за групата "Обнови Европа", напомня, че ЕС все още не разполага с правно обвързващ механизъм за редовен мониторинг на спазването на основните ценности от страна на държавите-членки и институциите на Съюза.

Той припомня, че още през 2016 г. е подкрепен докладът на Софи ин"т Велд, с който се настоява за обвързващ механизъм с ясни, обективни критерии за наблюдение на развитията във всички държави-членки, под формата на междуинституционално споразумение за Пакт на Съюза за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права.

Кючюк настоява на предложението си в Комисията по правни въпроси, Европейската Комисия, като пазител на договорите, да подсили работата си при разглеждане на прилагането на Хартата за основните права на ЕС и да установи, в рамките на новия механизъм, наблюдение и диалог с държавите-членки, с цел да се гарантира, че националните законодателни и съдебни мерки и практики са в съответствие с разпоредбите на Хартата и на основните права." А и за да не се използва Механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния, поради липсата на ясни показатели и закрепени последващи мерки, само за целите на политическото говорене.