Време е Европа да забрани търговията с предмети от слонова кост. Това заяви евродепутатът Емил Радев (ГЕРБ/ЕНП) в позиция, изпратена до медиите.

Според него, търговията със слонова кост е намаляла от 2015 г., когато ЕС стана страна по Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES).

Намалението е резултат и от всеобхватния план за действие срещу трафика на диви животни. Той определя стратегия за държавите-членки на ЕС да ограничат незаконната търговия с тях. Доказано е обаче, че така нареченият "лов за трофеи" захранва незаконния пазар и насърчава търговията със слонова кост в световен мащаб.

Евродепутатът Емил Радев е сред съвносителите на писмо, изпратено до комисар Кармену Вела, отговарящ за околната среда, морското дело и рибарството. По думите на депутата Европейският парламент нееднократно се е застъпвал за подобна забрана, като най-скорошният призив това да се случи е направен в резолюция относно плана за действие на ЕС срещу трафика на диви животни, приета от ЕП с изключително голямо мнозинство.

Смущаващо високо е нивото на бракониерството в световен мащаб, според Радев. Международните престъпни организации са открили доходоносен бизнес в трафика на диви животни, тъй като рискът от улавяне и последващи сериозни наказания са относително ниски, а икономическата възвръщаемост - значително по-висока. "Въпреки всички предприети действия в миналото, проблемът все още е налице. Това е ясен знак, че се нуждаем от много по-строги мерки, които изцяло да изкоренят тази порочна практика", допълва Радев.

Евродепутатът припомня, че САЩ забрани вносът на ловни трофеи по време на администрацията на Обама, но администрацията на Тръмп вдигна тази забрана в началото на месец март. Мотивът им беше, че ловът за трофеи всъщност подпомага опазването на дивите видове, предимно в Африка, тъй като ограничава бракониерството.

Според Радев, редица организации, предимно в САЩ, където бизнесът с ловни сафарита е изключително скъпо забавление, нарочно се фокусират върху критикуването на незаконните дейности, като по този начин успешно изместват дискусията от лова за трофеи.

През октомври 2016 г. на конференция на CITES над 100 държави постигнаха съгласие и призоваха за пълно затваряне на всички законни вътрешни пазари за слонова кост. От началото на 2018 година Китай забрани търговията със слонова кост. През март Великобритания и Франция призоваха държавите-членки на ЕС за забранят вътрешната търговия със сурова или наскоро резбована слонова кост.

Радев припомня, че към момента ЕС е забранил само износът на слонова кост. Ако ЕС се съобрази с тези препоръки, ще изпълни и желанието и на редица африкански държави, които също призовават за забрана на търговията със слоновата кост, която подхранва бракониерството.