Европейската комисия завежда дело срещу България заради неспазване на Директивата за отпадъците.

Това се казва в съобщение, изпратено до медиите от евродепутата Илияна Йотова. Според директивата, страните в ЕС са задължени да създадат мрежа от инсталации за обезвреждане на отпадъците.

Сред мотивите на ЕК се посочва, че сметището в Суходол е с изчерпан капацитет, като липсват други съоръжения за преработка на отпадъци.

Според разпространеното от Илияна Йотова съобщение, мнението на европейските експерти е, че предложените мерки са недостатъчни, а сроковете за тяхното изпълнение са изтекли.