Комисията по правни въпроси на Европейския парламент подкрепи искане да бъде сезиран Европейският съд с жалба за неправомерно бездействие на Европейската комисия.

Причината е неизпълненото от ЕК задължение да приеме делегиран акт, с който временно да спре освобождаването от изискване за виза за гражданите на САЩ, тъй като не е премахнато изискването за виза по отношение на държави членки, засягайки гражданите на България, Румъния, Хърватия и Кипър.

Евродепутатът Илхан Кючюк подчерта, че визовата реципрочност, която е в основата на визовата политика на ЕС, означава, че към всички граждани на ЕС, които пътуват за трета държава, трябва да се прилагат същите условия като тези спрямо гражданите на въпросната страна при пътуването им за ЕС. В случвай на нарушение на този принцип е установена процедура с определени срокове и действия, които трябва да бъдат предприети, включително и суспендиране на освобождаването от визови изисквания.

ЕК преговаря със САЩ за отпадането на визите за българи

ЕК преговаря със САЩ за отпадането на визите за българи

ЕК продължава да се бори за визова реципрочност със САЩ

Българският евродепутат бе категоричен, че Комисията е задължена да приеме делегиран акт за суспендиране на визовата реципрочност, ако продължават да съществуват изисквания за визи спрямо европейски граждани до 24 месеца от уведомлението за нарушението. В случая със САЩ това условие е било изпълнено на 12 април 2016 г. и оттогава Европейският парламент нееднократно е припомнял на Комисията за този ангажимент.

Според Кючюк с бездействието си Европейската комисия подкопава доверието към институциите.

Евродепутатът Радев настоява да отпаднат американските визи за българи

Евродепутатът Радев настоява да отпаднат американските визи за българи

ЕК трябва да предложи въвеждането на визи за американски граждани

"Това е опасен сигнал, от една страна - вътрешнополитически, за толериране и различно третиране на гражданите на България, Румъния, Кипър и Хърватска спрямо например тези на Унгария, Литва или Португалия. От друга страна, геополитически - Европа по-скоро би се държала като политическо джудже на световната сцена, когато е дипломатически неудобно, отколкото да бъде истински обединена", отбеляза той.

По негови думи е крайно време ЕК да изпълни ангажиментите си и да покаже, че различното третиране на европейски граждани е недопустимо. По тази причина в комисията по правни въпроси гласували с решително мнозинство за оспорване на бездействието на Европейската комисия в защита на правата и интересите на всички европейски граждани.

Евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев пък посочи, че съществуващият двоен стандарт засяга 31 милиона европейци - граждани на България, Кипър, Румъния и Хърватия. За тях все още е необходима виза за влизане в САЩ, докато всички останали граждани на ЕС са освободени от това изискване за краткосрочно пребиваване. Гражданите на САЩ пък могат да посещават ЕС без визови ограничения.

До 4 март Европейският парламент трябва да сезира Европейския съд за нарушението.

Ако делото бъде заведено, ЕК ще бъде задължена да представи съответния делегиран акт относно временното налагане на визов режим за граждани на трети държави, които не са отменили визите за определени страни от ЕС. Така, ако не се премахнат визите за гражданите на България, Кипър, Румъния и Хърватия, като пропорционална мярка ще се въведат визи за американските граждани, желаещи да пътуват до Европа.