Тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) не е допуснал касационно обжалване на решение на Софийския апелативен съд (САС) по искането на Главно мюфтийство за установяване на правоприемственост между вероизповеданието и местни поделения, религиозни, религиозно-просветни и социално-благотворителни юридически лица, съществували в периода до 1949 г., съобщават от ВКС.

Определението не подлежи на обжалване. 

В мотивите на ВКС пише, че не са налице сочените от Главно мюфтийтсво основания за допускане на касационно обжалване.

Междувременно от Главно мюфтийство твърдят, че такова дело, за което съобщават от самия ВКС, нямало във върховния съд, като не било вярно, че Главно мюфтийство има претенции към 1500 имота у нас

"Не е вярно, че според решение или определение на ВКС мюфтийството не може да установи правоприемство между Мюсюлманско изповедание и съществувалите преди 1949 г. Мюсюлмански вероизповедни общини и други юридически лица", твърдят от Главно мюфтийство.

С определението си ВКС нито казвал, че Главно мюфтийство е собственик или не, на който и да е било спорен недвижим имот, нито се казвало, че Главно мюфтийство не е правоприемник на което и да е било юридическо лице на мюсюлманската общност съществувало преди 1949 г.

"С определението се потвърждава Решение на Софийски апелативен съд, с което е обезсилено решение на Софийски градски съд, относно вписано решение за правопримество", посочват от Главно мюфтийство.