Близо 5700 проверки в рамките на 3 дни извършиха инспектори от държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция по горите. Инспекциите са реализирани в периода от 10-и май до 12- и май включително, като резултат от контрола са съставени 86 акта и 32 констативни протокола, съобщават от пресцентъра на МЗХГ.

В посочения период служителите в държавните предприятия са извършили общо 2 352 проверки, като през контрол са преминали 1021 обекти за добив на дървесина, 949 превозни средства, 117 ловци и на 265 други физически лица. Съставени са 18 акта по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча. Задържани са 31,50 пространствени кубически метра дърва.

През последните 3 дни 113 екипа горски инспектори при Регионалните дирекции по горите са извършили над 3330 инспекции. Проверени са близо 340 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, над 500 обекти за добив на дървесина, 1520 превозни средства, транспортиращи дървесина, повече от 970 ловци, риболовци и физически лица. Съставени са общо 32 констативни протокола и 68 акта за установени нарушения по Закона за горите. Задържани са над 50 кубика дърва за огрев, едно моторно превозно средство, каруца и моторен трион.

Служители на РДГ Благоевград са извършили проверка по сигнал за незаконен добив на подземни богатства /скално-облицовъчни материали/ в землището на с. Плетена, община Сатовча. Установено е, че с багери са извършени изкопни дейности в държавна горска територия, стопанисвана от ТП "ДЛС Дикчан". При съставянето на акта, нарушителят е нападнал служителите на РДГ Благоевград. Работата по случая продължава, като за установеното нарушение и извършеното посегателство над служителите, предстои да бъде уведомена прокуратурата.

Осуетени са няколко опита за незаконен добив на дървесина.

В землището на с. Братушково, община Сливница служители на РДГ София са установили, че фирма извършва добив и експедиране на дървесина в частна горска територия от дървесен вид, който не е разрешен. На юридическото лице е съставен акт за нарушение.

Пир друг случай ш района на гр. Попово е извършена проверка на товарно моторно превозно средство, транспортиращо 50 кубика дърва за огрев от дървесен вид черен бор. Водачът на превозното средство е представил на проверяващите превозен билет за транспортиране на дървесина от дървесен вид акация и съгласно който дървесината следва да е добита от горска територия - собственост на община Две могили, област Русе, в землището на с. Кацелово. За установеното нарушение на горското законодателство служителите на РДГ Шумен са съставили констативен протокол.

МЗХГ състави 71 акта за нарушение на Закона за горите от началото на месеца

МЗХГ състави 71 акта за нарушение на Закона за горите от началото на месеца

Държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция по горите извършиха над 4100 проверки в последните 4 дни