Министърът на околната среда и водите се срещна с граждани от столичните райони "Красна поляна" и "Овча купел" във връзка с проблема със замърсяването на въздуха в тези и други квартали на София.

На срещата жителите на районите поставиха проблема с горенето на отпадъци в кварталите и внесоха предложения за решаването му.

Те настояват за конкретни мерки като изнасяне на пунктовете за вторични суровини извън жилищните квартали, забрана за горенето на отпадъци и засилване на контрола. Гражданите поискаха още и поставяне на измервателни станции в кварталите, които да следят за качеството на атмосферния въздух.

Жители на 3 столична квартала протестират за по-чист въздух
Обновена

Жители на 3 столична квартала протестират за по-чист въздух

София е като газова камера

Министърът подчерта, че и в сегашното законодателство е забранено изгарянето на отпадъци като гуми и стара дограма. По думите му са подготвени и промени в Закона за управление на отпадъците, с които се цели обхващане и на текстилните отпадъци от системите за оползотворяване и рециклиране.

Пред гражданите Димов пое ангажимент за търсене на решение за изнасяне на пунктовете за изкупуване на отпадъци извън жилищните райони.

100 дни мръсен въздух в Горна Оряховица през 2018 г.

100 дни мръсен въздух в Горна Оряховица през 2018 г.

Някои дни замърсяването било 4 пъти над допустимото

По отношение на измервателните станции той посочи, че общинските власти имат възможност да изградят мрежа от измервателни станции.

Димов представи и внесените от МОСВ в парламента промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, с които се цели въвеждане на стандарти и спиране от пазара на твърди горива за битово отопление с високо съдържание на сяра и пепел и въвеждане на нови изисквания за качеството на дървесината за огрев.

Високи нива на замърсен въздух в цялата страна
Обновена

Високи нива на замърсен въздух в цялата страна

Замърсяването в София достигна до 5 пъти над нормата