Холандското правителство реши постепенно да отваря трудовия си пазар за работници от България и Румъния.

От 1 януари 2007 година за първоначален период от две години в сила влиза преходен режим, според който през тези две години разрешително за работа ще се дава само в случаите, когато местният трудов пазар не може да задоволи търсенето на квалифициран персонал.

Задължително условие ще бъде още работодателят да гарантира добри условия на труд и осигурява жилище на служителите си. Сред първата година холандското правителство ще направи оценка на ситуацията на националния си и европейския трудов пазар и може да реши да предостави по-широк достъп за работниците на двете страни.

Процедурата съответства на разпоредбите в присъединителния договор на България и Румъния към ЕС. Кралство Нидерландия приложи същия подход към гражданите на 10-те нови членки на Съюза, присъединили се през 2004 година.