От Централната избирателна комисия (ЦИК) уведомяват, че избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват на 26 март в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление до 11 март, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Това обаче може да стане, ако заявят желанието си до 20 март включително.

Условието е на територията на населеното място да е назначена подвижна секционна избирателна комисия.