В България са достъпни само три електронни административни услуги, а в Естония - 700, там даже издаването на международен паспорт се поръчва онлайн.

В Зимбабве, където половината от населението е неграмотно, функционира централна информационно-електронна система, а у нас още обсъждаме бъдещи проекти.

Това бе констатирано при представянето на проекта за електронно правителство по време на Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Директорът на дирекция „Електронно управление" в Министерството на транспорта Валери Борисов сподели треговата си, че Търговският регистър, Регистърът по Булстат, Регистърът на юридическите лица с нестопанска цел, Имотният регистър, както и архивът със свидетелствата за съдимост на ВСС все още не са предадени за обработка като база данни към електронното правителство.

Изчислено е, че това ще донесе икономии над 80 милиона лева за граждани, бизнес и администрация годишно при електронизацията на 20-те ключови услуги, обясни Борисов.

Икономията е пресметната при средните заплати от 500-600 лева в администрацията. Една електронна услуга коства 5 минути на администрацията, а на гражданина му спестява 2 часа.

Директорът заяви, че до края на 2012 г. трябва да стане факт електронната идентификация на българския гражданин.

От своя страна председателят на АИКБ Васил Велев коментира, че електронното правителство неминуемо ще доведе до съкращения в администрацията, а оттам и до преструктуриране на работните ресурси.

Компютрите не пият уиски и не се возят на яхта, корупцията се бори по-ефективно с електронно правителство, отколкото със сересета или с БОРКОР, подчерта Велев.