От Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) са публикували изменената наредба за технически паспорти на строежи за публично обсъждане, съобщи ресорното ведомство.

Това е във връзка с постъпили реакции на омбудсмана на България, на организации и граждани, на народни представители по повод изтичащия срок, определен за съставяне на техническите паспорти на съществуващи строежи.

Проектът предвижда технически паспорт за съществуващ строеж да се съставя след извършено обследване по реда на Закона за устройство на територията. Това ще става при строително-монтажни работи, обхващащи целия строеж. За тях се изисква издаване на разрешение за строеж. Паспорт ще се съставя и при извършване на СМР, които обхващат част от обекта, но засягат конструкцията му, допълват от МРРБ.

Омбудсманът: Удължаването на срока за техническите паспорти не решава проблемите

Омбудсманът: Удължаването на срока за техническите паспорти не решава проблемите

Само 0,39% от сградите са с технически паспорти

Според предложеното изменение, съставянето на техническите паспорти на съществуващи строежи - публична държавна и публична общинска собственост, ще се извършва в срок до 31.12.2032 г.

Целта на изменението е да облекчи бизнеса, гражданите и централните и общински администлации от допълнително натоварване с разходи в условията на икономическо възстановяване след пандемията от COVID-19.

Срокът за обществено обсъждане на проекта е 14 дни.