Правителството изпраща 88 012 лева за подкрепа на Украйна за финансиране на проект "Оценка на въздействието и разработване на стратегия за възстановяване на околната среда" по извънбюджетната Програма на ОССЕ.

Средствата са по бюджета на Министерството на външните работи и са предназначени за развитие и хуманитарна помощ.

Чрез този доброволен принос, правителството очаква да се сближат отношенията на България с Украйна, както и че те ще повлияят положително върху екологичните последици, които войната оказва върху околната среда на съседните страни.

Предоставянето на тези средства ще покаже и желанието на България да се намери мирно решение на конфликта в Украйна, а същевременно чрез тях ще изразим подкрепата си към украинските и международните усилия за справяне с войната.