България може да изпрати отделни военни специалисти в операция на ЕС в Източен Чад и Североизточна република Централна Африка. Министерството на отбраната ще предложи на Министерския съвет да одобри решение за конкретния принос на страната ни в операцията.

Това заяви пред журналисти министърът на отбраната Веселин Близнаков във връзка с днешното заседание в Брюксел на министрите на отбранатана страните-членки на ЕС. Те заседаваха в рамките на съвета „Общи въпроси и външни отношения".

Основни акценти при дискусиите бяха операция „Алтея" в Босна и Херцеговина, развитието на военните способности на ЕС и дейността на Европейската агенция по отбрана.

Министрите се обединиха около становището, че ЕС ще запази военното си присъствие в Босна и Херцеговина толкова дълго време, колкото е необходимо, за да продължи да допринася за поддържането на сигурна и спокойна среда. В момента в операция „Алтеа" участват 2 500 военнослужещи. 

Министър Близнаков отбеляза пред форума, че за България е изключително важно сигурността в Западните Балкани да се запази. Страната ни ще продължи участието си в операция „Алтея"на ЕС и през 2008 година като израз на нашия траен ангажимент към сигурността на региона, допълни той.

В момента в „Алтея" участват 117 български военнослужещи. Механизирана рота от 90 души охранява щаба на операцията в база Бутмир, Сараево. Имаме военнослужещи в групите за гражданско-военни отношения и щабни офицери.

Министрите на отбраната на страните-членки обсъдиха още военните способности на ЕС и необходимостта от способности за ранно планиране на стратегическо равнище на самостоятелно провеждани от съюза операции. 

Те разгледаха дейността на Европейската агенция по отбранав четири области - способности, изследвания и технологии, въоръжения, индустрия и пазари. Приет бе и бюджетът за 2008 година, който предвижда 20 млн.евро за дейността на агенцията. Ще бъдат отделени още 6 млн. евро за оперативни нужди и други 6 млн. евро - целево, за проекта за безпилотни летателни средства.