Антикорупционният фонд започва проучване на влиянието на контролирания и купен вот у нас.

Изследването ще обхване периода от 2013 г. до момента, като ще включва и предстоящите парламентарни избори през април. То ще се осъществи в рамките на проект "Нарушена легитимност: контролираният и купен вот в България, размер и влияние", подкрепен от Фонд "Активни граждани България" по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021.

Директорът на АКФ Бойко Станкушев посочва, че всички избори в България през последните 30 години са съпътствани от съмнения за купуване на гласове и нередности в изборния процес и според много от гласоподавателите тези практики обезсмислят изборите.

Купеният вот бил културен, а не законодателен проблем

Купеният вот бил културен, а не законодателен проблем

Стойчо Стойчев доволен, че партийната система отива към балансирана версия

Ще бъдат анализирани количествени и качествени данни за резултатите на проведените избори в периода 2013 г. -2020 г., за да се уточнят размерът и влиянието на купения вот.

Ще се проведат и интервюта с експерти от Централната избирателна комисия, "Информационно обслужване", политолози и социолози. Събраните данни ще бъдат подложени на статистически анализ, който ще позволи да се определят избирателни секции, в които рискът от купен вот е по-висок.

Кънчо Стойчев разтревожен: гласове вече се търгуват съвсем открито

Кънчо Стойчев разтревожен: гласове вече се търгуват съвсем открито

1/3 от вота според него е контролиран

АКФ ще представи доклад с резултатите на анализа в края на март. Заедно с него ще бъде представен и списък с избирателни секции, в които има по-висок риск от купуване на гласове.

Според политолога Марио Русинов, част от екипа на проекта, това ще позволи на правоохранителните органи по-ефективно да противодействат на купуването на гласове, включително и на предстоящите избори през април.

В следващия етап от проекта ще се извърши анализ и на резултатите от парламентарните избори от 2021 г. Констатациите от него ще бъдат обобщени в заключителен доклад, който ще бъде представен публично под формата на видео.