Министрите от кабинета "Борисов-3" одобриха Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия, пострадали от ограничителните мерки срещу разпространението на епидемията от COVID-19.

Информацията е на Министерския съвет след днешното онлайн заседание. Изпълнението на Програмата се възлага на "Българска банка за развитие" АД.

Програмата е отворена за участие за МСП от всички сектори на икономиката. Очаква се по нея да бъде подпомогната дейността на най-силно засегнати от пандемията сектори - търговия, услуги, включително транспорт, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, логистика, износ и други.

В програмата са определени условията, на които трябва да отговарят микро-, малките и средните предприятия според Закона за малките и средните предприятия. Те трябва да са регистрирани в България, за да получат финансиране по Програмата.

Заложените условия към МСП целят да осигурят помощ на предприятия, които са изпаднали в затруднение след 31 декември 2019 г. поради избухването на епидемията от COVID-19.

Кредитите, предвидени по Програмата, ще се предоставят при максимално облекчени условия.

Решението е част от мерките, които Министерският съвет предприема за преодоляване на икономическите последици от разпространението на COVID-19. Целта е запазването на заетостта и икономическото благосъстояние на работещите в ситуация на рязък спад в икономическата активност, затваряне на предприятия, опасност от масови фалити, междуфирмена и публична задлъжнялост.