Министерският съвет одобри отпускането на 1 000 000 лв. за финансиране на изпълнението на Програмата за подкрепа на организациите на българските общности в Република Албания, Република Сърбия, Република Касово, Украйна и Република Молдова и на граждани на Република Северна Македония.

Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Финансовата подкрепа е част от ангажимента на българската държава към българските исторически общности и граждани в чужбина като носители на значителен интелектуален, финансово-икономически и демографски потенциал.

Програмата осигурява нови възможности за подпомагане на българските общности зад граница, които са неделима част от българския народ. Нейната цел е да приобщи българските граждани зад граница към държавния и обществен живот в България, съхраняването на българското самосъзнание, както и утвърждаването на положителния образ на Република България.

Дават 600 000 лв. в помощ на български общности зад граница

Дават 600 000 лв. в помощ на български общности зад граница

Програмата бе приета с Решение на Министерския съвет