Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МВнР в подкрепа на организации на български общности зад граница в размер на 600 000 лв. Средствата ще са за български общности в Албания, Сърбия, Косово, Украйна и Молдова и на граждани на Северна Македония с българско самосъзнание, на проектна основа за периода 2020 - 2024 г. Програмата бе приета с Решение на Министерския съвет.

Средствата за 2021 г. са предназначени за финансиране на част от административните разходи и за подпомагане на културната и образователна дейност на българските организации.

Отпускаме половин млн. лева за български общности в чужбина

Отпускаме половин млн. лева за български общности в чужбина

Ще бъде дадена и безвъзмездна финансова помощ за проекти в 7 държави

На територията на Албания, Сърбия, Косово, Северна Македония, Украйна и Молдова функционират около 150 организации с различни обхват на дейности и на влияние сред съответните български общности. За изпълнение на Програмата през 2020 г. бяха отпуснати и успешно реализирани 500 000 лв. за 30 проекта в широк спектър от приоритетни области и дейности като запазване на българската културна самобитност и самосъзнание, популяризиране на българската култура сред местната общественост, грижа за местното българско културно-историческо наследство, съдействие за запазване и разширяване обхвата на обучението на български език, подпомагане на медиите на български език, съдействие за излъчване на материали на български език и др.