Правителството одобри допълнителни трансфери за 2020 г. по бюджетите на общините в общ размер 15,9 млн. лв.

От тях 15 млн. лв. са за възстановяване на направени разходи за осъществяване на противоепидемичните мерки и действията за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, и за преодоляване на последиците от пандемията, съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето.

Одобрени са допълнителни трансфери в размер на 450 хил. лв. по бюджета на община Нова Загора за извършване на спешен ремонт на МБАЛ "Света Петка Българска" ЕООД в града и 450 хил. лв. по бюджета на община Казанлък за ремонт на велоалеи.

Допълнителните трансфери се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 година.