Правителството одобри действията на министъра на транспорта Росен Желязков за организиране и осъществяване защитата на правата и интересите на България пред Съда на Европейския съюз по приетите законодателни актове по Пакет Мобилност I.

Одобрено е и приложеното Писмо за ангажимент (Engagement Letter) за ангажиране на експертна помощ за осигуряване защита на правата и интересите на България пред Съда на Европейския съюз по приетите законодателни актове по Пакет Мобилност I.

Срокът на оспорване на посочените актове пред Съда на Европейския съюз е приблизително два месеца от тяхното публикуване в "Официален вестник" на Европейския съюз.

България готова да атакува пакет „Мобилност“ и пред съда на ЕС

България готова да атакува пакет „Мобилност“ и пред съда на ЕС

Следващото гледане на текстовете е на 8 юли

Българската страна поддържа необходимия контакт по темата и с другите държави-членки от т. нар. група "единомислещи" държави - Полша, Унгария, Литва, Латвия, Малта, Кипър, Естония, Румъния.

За подготовката на необходимите правни и фактически аргументи и всички относими доказателства с цел изготвянето на проект на позиция, за сезирането на Съда на Европейския съюз и осъществяване на процесуалното представителство пред Съда, е необходима качествена и специализирана експертна помощ.

Целта е да се подготви документ, който със съответните изменения, (ако такива са необходими съгласно изисквания/бележки на българските власти), да бъде основа на проект на позиция, съответно и на жалба пред Съда на Европейския съюз.

Комисия на ЕП не прие "български" поправки в пакет "Мобилност"

Комисия на ЕП не прие "български" поправки в пакет "Мобилност"

Очаква се и оценката за въздействие върху околната среда от връщането на камионите