Министрите от кабинета "Петков" одобриха допълнителни 10 млн. лева за саниране, ремонт и обзавеждане на студентски общежития. Парите се отпускат по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г., съобщиха от МОН.

През месец септември 2020 г. правителството предостави 66 млн. лева за ремонта на студентски общежития. През 2020 г. за целта бяха усвоени 700 000 лв., а през 2021 г. - 26 152 209 лева.

 Отпускат още 6,4 млн. лева за ремонт на студентски общежития

Отпускат още 6,4 млн. лева за ремонт на студентски общежития

Средствата се отпускат по бюджета на МОН

С ремонтите ще бъдат подобрени социално-битовите условия на студентите - ще се инвестира в енергийната ефективност на сградите и ще се осигури съвременна среда за подготовка. Това ще подобри качеството на висшето образование и ще стимулира интереса на студентите към обучението, пише в мотивите към предложението.