Променят максималните размери на разходите, които могат да бъдат поети през 2020 г. по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси". Това гласи решение на кабинета "Борисов-3", взето на онлайн заседание. 

Държавата увеличава акциите си в ББР с до 700 млн. лева

Държавата увеличава акциите си в ББР с до 700 млн. лева

Парите са и за издаване на портфейлни гаранции към банките

Максималните размери на разходите за държавния резерв са утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. С него са утвърдени и на максималните размери на новите задължения, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".

С приетото постановление ще се осигури възможност за поемането на ангажименти и нови задължения за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. по борсови договори за покупка на стоки за поддържане и обновяване на държавните резерви и запасите от нефт и нефтопродукти.