Министърът на вътрешните работи на България Калин Стоянов проведе поредица от двустранни срещи с колегите си от министерствата на вътрешните работи на Австрия, Белгия, Румъния и Унгария в рамките на Съвета "Правосъдие и вътрешни работи".

Срещата с министъра на вътрешните работи на Белгия, Анели Верлинден, чиято страна е настоящ председател на Съвета на ЕС, се фокусира върху въпросите, свързани с миграционната ситуация.

Българският министър изрази благодарност за усилията на Белгийското председателство за подобряване на функционирането на Шенген и получи уверение за подкрепата за интеграцията на България в Шенгенското пространство.

С министъра на вътрешните работи на Австрия, Герхард Карнер, Стоянов сподели предприетите действия от страна на България за намаляване на миграционния натиск и засилване на контрола на границата.

Срещата с министъра на Румъния, Каталин Предою, подчерта нуждата от тясно сътрудничество за подобряване на контрола по сухоземните граници и борбата с организираната престъпност.

С министъра на вътрешните работи на Унгария, Шандор Пинтер, бе разгледана темата за ограничаване на нелегалната миграция и противодействието на трафика на мигранти. Пинтер потвърди, че интеграцията на България и Румъния към Шенген е приоритет за унгарското председателство на Съвета на ЕС.

Прилагането на Пакта за миграция - приоритет на България и МВР

Прилагането на Пакта за миграция - приоритет на България и МВР

Според Калин Стоянов трябва да се работи за подобряване на ситуационната картина в Шенген