Казусът с в-к "Труд", чиито служители бяха изгонени от редакцията си заради неплатени наеми, според становището на Министерството на културата, ще влезе в полезрението на депутатите.

В утрешния ден темата ще бъде първа точка от дневния ред на народните избраници, като по случая ще бъде изслушан и министърът на културата Велислав Минеков. Това е било решено на председателския съвет в парламента днес, съобщи председателят на ПГ на ГЕРБ Десислава Атанасова.

Именно бившите управляващи излязоха с най-остро становище, след като във вчерашния ден полиция и представители на културното ведомство влязоха в редакцията на ежедневника. Освен че ГЕРБ предложиха и да се проведе извънредно заседание на Народното събрание по темата, направиха и флашмоб с вестници пред входа на Министерство на културата днес.

Депутати от ГЕРБ си застлаха стълбите към МК с днешния брой на "Труд"

Депутати от ГЕРБ си застлаха стълбите към МК с днешния брой на "Труд"

"Нашата медийна свобода виси на косъм", убеден е Любен Дилов

Изслушването на Минеков е било прието с консенсус от всички парламентарно представени политически сили, потвърди на свой ред лидерът на БСП Корнелия Нинова.

По информация на news.bg редакцията на в. "Труд" се мести на ул. "Христо Белчев" 1.

От Министерство на културата разпространиха на фейсбук страницата си следната информация:

Неустойките и невъзстановени консумативи от страна на дружеството "Южен кръст" ЕООД към Министерството на културата са в размер на 235 794,05 лева към настоящия момент.

Административен съд - София-град намира, че нито едно от твърденията, с които се иска спиране на предварителното производство, не е подкрепено с доказателства и с две определения отхвърля искането на ,,Южен кръст" ЕООД за спиране на предварителното изпълнение

По повод изразен медиен интерес към случая с дължимите неустойки от страна на "Южен кръст" ЕООД към държавата и отказа на дружеството да освободи помещенията на НИНКН, Министерството на културата предоставя пълната хронология по казуса, чието разрешаване започва още през м. юли тази година, а задълженията на фирмата се трупат от 2012 г.

На 12.07.2021 г. Министерството на културата е изпратило до "Южен кръст" ЕООД едномесечно предизвестие за прекратяване на два договора за наем, поради неплащане на двумесечни наемни вноски и/или консумативи. Предизвестието е получено с обратна разписка на 14.07.2021 г.

Друго нарушение на договора е преотдаване на помещенията, при положение, че има изрична забрана за това. Помещенията са необходими за настаняване на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), тъй като сградата е построена изрично за тях.

С писмо от 11.08.2021 г. МК информира ,,Южен кръст" ЕООД, че на 16.08.2021 г. предстои предаване и приемане на помещенията.

На 14.10.2021 г. ,,Южен кръст" ЕООД са уведомени от МК, че на 22.10.2021 г. ще се извърши ново предаване и приемане на помещенията. На последната дата служители на МК съставят Констативен протокол, с който удостоверяват отказа на фирмата да освободи помещенията.

На 27.10.2021 г. МК отправя искане до областния управител за откриване на административно производство по реда на Закона за държавната собственост. На тази база на 12.11.2021 г. областният управител издава заповед за изземване на недвижими имоти, в която е определен срок за доброволно освобождаване до 17 ч. на 26.11.2021 г. В случай, че имотът не бъде освободен доброволно, се насрочва предварително изпълнение по административен ред на 06.12.2021 г. от 10 ч., което да се извърши от комисия от служители на областна управа.

Заповедта на областния управител е обжалвана пред Административен съд - София-град, като в нея е инкорпорирано искане за спиране на предварителното изпълнение на оспорената заповед, по което съдът дължи незабавно произнасяне.

Съдът намира, че нито едно от твърденията, с които се иска спиране на предварителното производство, не е подкрепено с доказателства и с две определения отхвърля искането на ,,Южен кръст" за спиране на предварителното изпълнение.

Дружеството "Южен кръст" ЕООД дължи неустойки за неплатени в срок наемни вноски, както следва:

  1. По договор № РД11-00-14/12.03.2012 г. - 45 784, 87 лв.
  2. По договор № РД11-00-216/09.10.2015 г. - 49 757, 14 лв.

Общата дължима неустойка по двата договора е в размер на 95 542, 01 лв.

Дружеството има неплатени консумативи в размер на 133 108, 81 лв., натрупани през периода октомври 2015 г. - ноември 2018 г., които и до момента не са платени.

Консумативи за септември и октомври 2021 г. по фактури 4171/29.10.2021 г. и 4178/30.11.2021 г., съответно - 2046, 53 лв. и 5096,70 лв.

Към настоящия момент неустойките и невъзстановени консумативи от страна на дружеството "Южен кръст" ЕООД са в размер на 235 794,05 лева.

Министърът на културата и екипът му смятат, че независимите частни и свободни медии би трябвало да зависят от своите читатели, зрители, слушатели, а не системно да ощетяват държавата.