Актуализация на бюджета е повече от наложителна в условията на пандемия и навлизането на страната ни в рецесия. Това заявяват от КНСБ в сфоя официална позиция.

Според тях времето, в което се прави актуализацията, е подходящо, тъй като международните спредове на външните заеми са все още изключително ниски и ако се изчака още няколко седмици, можем страната ни да изпадне в много по-неблагоприятна ситуация.

КНСБ счита за "доста оптимистично" очакването на Министерството на финансите, заложено в мотивите към законопроекта за актуализация, че икономиката на ЕС ще се свие с едва 4% през 2020 г. спрямо 2019 г.

От Конфедерацията не са съгласни с твърдението, че основните дисбаланси в икономиката на България ще се породят само през второто тримесечие на 2020 г. и отчасти през третото.

Заложеният спад на БВП от 3% при най-лошия сценарий на развитие изглежда доста оптимистичен и е необходима преоценка, заявяват от КНСБ.

Милен Велчев: Най-черният сценарий на Горанов е твърде оптимистичен

Милен Велчев: Най-черният сценарий на Горанов е твърде оптимистичен

Тази криза щяла да е по-дълбока спрямо 2008 г.

Те прогнозират, че абсолютният брой на безработните у нас може да достигне около 330 000 души към края на годината, което ще представлява ръст на равнището на безработицата с около 4 пр. пр. на годишна база (при 5,9% безработица към края на 2019 г. до около 10% към края на 2020 г.).

От КНСБ подчертават, че въз основа на това ще има двойно по-голям натиск върху фонд "Безработица" на НОИ, отколкото правителството предвижда. По тази причина те настояват за спешна преоценка на параметрите, с които се актуализира бюджетът на НОИ. Според тях актуализацията на бюджета трябва да предвиди, че предстои да регистрираме нарастващ брой безработни с право на обезщетение, които в края на годината могат да станат в абсолютен брой три пъти повече, отколкото са били в края на 2019 г.

КНСБ смята, че към днешна дата всеки сценарий на развитие е възможен и заради това едно по-солидно презастраховане от гледна точка на фискални възможности е оправдано.

По отношение на допълнителните разходи заради извънредното положение притеснения поражда фактът, че се налага оценка от първостепенните разпоредители на своите бюджети и преустановяване на поемането на нови разходи и ангажименти. С това се цели да се освободи допълнителен ресурс за финансиране на неотложните разходи в основните засегнати сектори (МВР, Здравеопазване).

КНСБ счита, че предвид актуализацията на параметрите на бюджета и заявената готовност за поемането на нов дълг в размер до 10 млрд. лв. не е задължително спирането на развитието на останалите системи в държавното управление. "Все още има достатъчен финансов ресурс, който на този етап не налага подобен тип оптимизация. Това може да доведе до съкращение на служители и орязване на разходи за персонал, които всъщност са и част от поетите ангажименти на правителството в политиката по доходи с Бюджет 2020", посочва се в позицията.

Правителството предлага бюджетен дефицит от 3.5 млрд. лева и емитиране на дълг до 10 млрд. лева

Правителството предлага бюджетен дефицит от 3.5 млрд. лева и емитиране на дълг до 10 млрд. лева

На извънредно заседание на кабинета одобриха актуализация на бюджета

Те одобряват мярката за увеличаване на капитала на ББР със 700 млн. лв., от които 500 млн. лв. за предоставяне на гаранции на търговските банки за отпускане на кредити в подкрепа на бизнеса, изпитващ трудности с ликвидността си, а останалите 200 млн. лв. ще служат за гаранции при отпускане на потребителски кредити за лица, които са в неплатен отпуск (максимум до 1500 лв. на кредит).

Според КНСБ е необходимо да се поеме нов държавен дълг. Тезата, че нашите деца ще плащат "непосилния държавен дълг", която се лансира в публичното пространство, е нищо повече от евтин популизъм, тъй като единственото, което се плаща по държавния дълг е лихвата, която в момента е рекордно ниска благодарение на комбинация от фактори, подчертават те.

От Конфедерацията обаче са на мнение, че този лимит трябва да бъде поне 15 млрд. лв., защото може да се наложат допълнителни спешни мерки и трябва страната да има достатъчно буфери. Те предлагат, за да се избегнат спекулации по темата, процедурата по поемането на този заем да бъде публична и да има достъп до цялата информация и подробности.

В заключение от КНСБ заявяват, че подкрепят предложената актуализация на бюджета, като настояват досегашната политика за икономически и социални стимули да продължи в още по-големи размери и обхват.

Три сценария разработили в МФ, Горанов работи по най-тежкия

Три сценария разработили в МФ, Горанов работи по най-тежкия

Актуализацията цели да се гарантира, че държавата може да поддържа основните си функции