Възможността Комитетът на регионите да участва по-активно в процеса на децентрализация в България отбеляза президентът Румен Радев по време на среща с Карл-Хайнц Ламберц - председател на Европейския комитет на регионите. Информацията е от администрацията на президента.

Евросъюзът няма как да осъществи стратегическата си цел да бъде единен и силен на световната сцена, ако дори една от страните в него е слабо звено. Необходимо е да се водим от основополагащите ценности на съюза - единство и солидарност, които намират своето практическо изражение в кохезионната политика на ЕС.

Карл-Хайнц Ламберц и Румен Радев бяха единодушни, че политиката на сближаване трябва да се развива и надгражда, защото идеята за единство е в същността на Европейския съюз.

Председателят на Еврокомитета на регионите оцени високо проведената по инициатива на българския държавен глава през месец май 2018 г. в Русе тристранната среща между президентите на България, Австрия и Румъния. По време на срещата бе акцентирано на развитието на Дунавския регион. "Това е правилният подход, защото такива инициативи имат принос за сближаването", посочи председателят на Европейския комитет на регионите.

По време на разговора Румен Радев изтъкна, че не гръмките политически декларации ще върнат доверието на хората към европейските институции, а реалното внимание към проблемите на европейците.

Румен Радев и Карл-Хайнц Ламберц бяха единодушни, че политиката на сближаване не трябва да се изчерпва с реализирането на инфраструктурни проекти. Необходими са инвестиции в развитието на човешкия капитал чрез програми, насочени към подобряване на образованието, здравеопазването, иновациите и икономиката, особено в по-малките градове.

Българският президент обърна внимание, че макар сигурността, стабилността и миграцията да са приоритетите на новата Многогодишна финансова рамка на ЕС, е необходимо да се полагат и повече усилия за развитието на политиката за сближаване.

Запазването на кохезионната политика в бюджета на съюза за периода след 2020 г. поставя нови предизвикателства пред нас. По думите му трябва да гарантираме, че отпуснатите финансови средства по нея ще бъдат разпределяни, харчени и контролирани ефективно, прозрачно и целесъобразно, заяви Радев.

Президентът подчерта, че най-лесният начин кохезионната политика да бъде компрометирана е, ако се допуснат корупционни схеми с тези средства.