Независимият депутат Красимир Янков иска банкова ваканция до изтичане на извънредната епидемична обстановка.

Спирането на дейностите със Заповед на Министъра на здравеопазването, загубата на доход и недостатъчната подкрепа за работещите от държавата, ще постави пред невъзможност да покриват битовите си нужди и кредитите, обяви той на брифинг.

Те ще натрупат задължения по кредити, като физически лица и ще попаднат в дългова спирала, по думите му. Крайно необходимо е кредитополучателите, физически и юридически лица, да получат банкова ваканция за периода на извънредната епидемична обстановка, за която са наложени ограничителни мерки за нормалното функциониране на отделни отрасли на икономиката, тези които са с преустановена дейност, обясни Янков.

Считаме, че това са реални антикризисни мерки, от които се нуждаят, както отделните сектори от икономиката подложени на ограничения, така и на гражданите ангажирани в тези сектори, изтъкна депутатът. Затова и прогресивните социалисти внасят съответните законови изменения.

Категорично настояваме за пълна (100%) компенсация на работните им заплати за срока на противоепидемичните мерки, иска още той. Предвидената, към момента, мярка не покрива жизнения стандарт на работещите в спрените сфери и ще доведе до влошаване на жизнения им статус, който и без това не е достатъчно висок, подчерта Янков.