Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.

С тях пределът на максималното наказание за сексуална злоупотреба с деца под 14-годишна възраст, придружена с принуда, се привежда в съответствие с изискванията на европейското законодателство.

Осигурява се пълното въвеждане на изискванията на Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография.

Е-платформа предупреждава пчеларите за пръскания с пестициди

Е-платформа предупреждава пчеларите за пръскания с пестициди

Ще ги уведомяват с sms

Със законопроекта се криминализира производството и разпространение на неразрешени и фалшиви продукти за растителна защита.

Предвижда се и наказание до 4 години затвор и глоба от 2 000 до 4 000 лв. за пренасяне на продукти за растителна защита през границата на страната, когато извършеното не представлява маловажен случай и е в нарушение на установения ред.

В мотивите към проекта се посочва, че през последните години се наблюдава зачестяване на случаите на нелегален внос и разпространение в страната на неразрешени и фалшиви продукти за растителна защита. Тези продукти съдържат забранени за употреба в ЕС и у нас субстанции, които са опасни за здравето и живота на хората и пчелите и имат дългосрочно негативни последици за околната среда.

Пчеларите се надигат срещу пестицидите в земеделието, убиващи пчелите

Пчеларите се надигат срещу пестицидите в земеделието, убиващи пчелите

Всяка година отровните препарати унищожават десетки хиляди пчелни семейства