Решението на Конституционния съд (КС) защитава Конституцията и развитието на пряката демокрация. Така президентът Росен Плевнелиев коментира решението три от въпросите за референдума на Слави да бъдат „изтрити”.

В съобщение до медиите от „Дондуков 2” изтъкват, че държавният глава приветства решението относно противоконституционност на три от въпросите, по които Народното събрание без разисквания е взело решение да бъде произведен национален референдум, заедно с президентските избори.

Припомняме, че президентът сезира Конституционния съд с искане да се произнесе по три от въпросите в решението на Народното събрание от 12 май 2016 г. за произвеждане на национален референдум. Те са относно това да може да се гласува и дистанционно по електронен път; броят на народните представители да бъде намален на 120 и шефовете на областните дирекции на МВР и началниците на районните управления в областните дирекции на МВР да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура. Конституционните съдии ги обявиха за противоречащи на основния закон.

КС изтри три въпроса от референдума на Слави

КС изтри три въпроса от референдума на Слави

Прякото допитване не е разновидност на социологическо проучване, уверяват от КС

Искането си към КС държавният глава аргументира с противоречието с основни начала въз основа, на които се изгражда парламентарната ни демокрация според Конституцията, а именно разделението на властите и правовата държава (и по-конкретно правната сигурност). Според него гражданите трябва да бъдат питани само по въпросите, по които има право да се произнася Народното събрание.

Росен Плевнелиев е убеден, че конституционните принципи за устойчиво и демократично развитие на страната трябва да се зачитат при прякото участие на гражданите в управлението.

Плевнелиев смята, че намаляването на броя на депутатите е изцяло и само в компетентността на Великото народно събрание.

Задължение на правителството и на МВР шефа е осигуряването на обществения ред и на националната сигурност. Полицейските шефове не могат да се избират чрез мажоритарна избирателна система, тъй като държавните служители при изпълнение на своята служба са длъжни да се ръководят единствено от закона и да бъдат политически неутрални.

Относно електронното гласуване, държавният глава припомня, че миналата година е инициирал национален референдум относно тази възможност. Поради тази причина повторно поставяне на въпроса на национален референдум не е в съответствие с принципа на правовата държава.