Министърът на транспорта освободи Григори Григоров и Никола Василев от БДЖ, съобщават от ресорното ведомство.

Григори Григоров е председател на Съвета на директорите, а Никола Василев е изълнителен директор на "Холдинг БДЖ" ЕАД.

Мотивите са свързани с влошаването на показателите на експлоатационната дейност на дружеството в сравнение с 2020 г.

От началото на годината са реализирани 71 333 мин. закъснения на 4710 влака в пътническите превози, а силно влошеното състояние на подвижния състав и лоша организация при товарните превози, са довели до отлив на товародателите.

Транспортният министър: В БДЖ има административни нарушения

Транспортният министър: В БДЖ има административни нарушения

По думите му „Товарни превози“ губят свои основни товародатели

"БДЖ-Пътнически превози" ЕООД от години изпитва липса на изправен подвижен състав, като в същото време са забавени изпълненията на ремонтните програми на мотрисни влакове и модернизацията на локомотиви. Също така изготвената поръчка за доставката на 15 електрически локомотиви Siemens "Smаrtron" е в отклонение на европейските изисквания за оперативна съвместимост и националния план за внедряване на системата за управление на влаковото движение (ERTMS).

Проверяват обществени поръчки на БДЖ за над 50 млн. лв.

Проверяват обществени поръчки на БДЖ за над 50 млн. лв.

Транспортният министър е дал срок от 15 дни

Резултатите от назначените два одита по отношение на две проведени процедури по реда на ЗОП от "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, които са за ремонт на вагони и за охрана, констатират нередности и административни нарушения. Проверките на цялостната документацията също така отчитат наличие на неверни информации и необосновани действия за провеждане на открити процедури, което се отнася до целесъобразността и прозрачността на проведените поръчки.

Фактор за некомфортното пътуване за ползвателите на услугата, предоставяна от БДЖ, е и занижената хигиена във влаковете, което е свързано с неспазването на минималните изисквания за качество, съгласно Регламент (ЕС) 1371/2007.

Отчита се загуба на основни товародатели, непогасени задължения към Национална компания "Железопътна инфраструктура" за инфраструктурни такси и електрическа енергия, както и неизпълнение на ремонтни програми.