Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията - МТИТС представи писмена позиция до медиите за изменения на Закона за железопътния транспорт.

"Във връзка с появили се спекулации относно изменения на Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ) Ви информираме, че действащият Закон предвижда Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) да управлява предоставеното ѝ имущество - публична и частна държавна собственост (чл. 9, ал. 4 от закона). С публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на ЗЖТ се допълва текста на чл. 9, ал. 4, като изрично се посочва, че Министерският съвет е органът, който с решение предоставя на НКЖИ държавни имоти - публична и частна държавна собственост", съобщават от МТИТС.

"Предложеният за обществено обсъждане законопроект не съдържа абсолютно никакви текстове за "директно прехвърляне на терени - публична държавна собственост, на железопътни предприятия, без решение на Министерския съвет", както се твърди в публикации, цитиращи Гражданска инициатива "За обществен и релсов транспорт", допълват от министерството.

Предложеният текст, засяга само и единствено НКЖИ, която по закон е управител на железопътната инфраструктура - публична държавна собственост, а не железопътните предприятия, счита МТИТС.

"В противовес на твърденията в публикациите, законопроектът изрично посочва, че само и единствено Министерският съвет е органът, който предоставя на НКЖИ имоти - публична и частна държавна собственост, съобщава още в становището си министерството.

Предоставянето на имотите, което се извършва с решение на Министерския съвет, не е самоцелно, според МТИТС, а само за изпълнение на предмета на дейност на управителя на железопътната инфраструктура.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - МТИТС остава открито за обсъждания по посочения законопроект, като предмет на обществено обсъждане са документите, които могат да бъдат намерени на официалната интернет страница на министерството, а не несъществуващи текстове.

МТИТС не открива текстове със съдържание, което да е идентично или близко до твърденията в публикациите.  

Призовават за отговорно, професионално и ангажирано отношение към българското и европейското законодателство, в частност Закона за железопътния транспорт.