"В бюджета за 2021 г., предложен от управляващите в сектор Земеделие, не се наблюдава положителна промяна, особено в сегашната кризисна обстановка". Това е мнението на Свилен Атанасов, който е председател на Съвета по земеделие, храни и гори (Министерството на земеделието в сянка) към Националния съвет на БСП.

На първото заседание на земеделския съвет на БСП е била направена констатацията, че за поредна година при управлението на Бойко Борисов отделените средства за помощи в земеделието са недостатъчни и не могат да обхванат всички засегнати.

Съветът по земеделие, храни и гори към Националния съвет на БСП е един от 17-те, новосформирани съвети по инициатива на лидера на БСП Корнелия Нинова, които имат за цел да наблюдават, анализират и коригират работата на министерствата в българското правителство.

Членовете на Съвета по земеделие са акцентирали и върху крайно недостатъчните средства, отпуснати за съхраняване и залесяване на горите.

"С оглед на безогледната сеч през 11-годишното управление на Борисов, и все по-честите горски пожари, българската гора става все по-малка. Затова е нужно възстановяването ѝ, за което правителството бездейства", посочи председателят.