Поражда се напрежение между ГЕРБ и просветният министър Тодор Танев относно стандартите и учебните планове на учениците. В тази връзка в кулоарите на парламента ГЕРБ даде брифинг с обяснение.

Тези срокове бяха съгласувани с министерството, обяви председателят на образователната комисия Милена Дамянова, като припомни, че в Закона за предучилищното и училищно образование не се посочвали срокове.

Стандартите и учебните планове също, по думите на Дамянова, са изцяло в компетенциите на министъра на образованието. В Закона не се залага и съотношението между задължителни и избираеми часове, което също се одобрява от МОН. В закона не се казва колко и какви предмети да се изучават, категорично обясни шефката на комисията.

Министър Танев отвоювал да не се намаляват часовете по физическо. Още...

"Считам, че е некоректно да се обвинява парламента за едни или други промени", заяви Милена Дамянова и призова да не се правят внушения в обществото.

Що се отнася до коментара на МОН за заложени кратки срокове за програмите и стандартите, Милена Дамянова  изтъкна, че още от април министърът казал, че тези стандарти се разработват и те щели да са готови до края на годината.

Мнението му било взето предвид при определяне на сроковете в закона.

Няма конфликт между ГЕРБ и министъра на образованието, поясни Милена Дамянова, но по мнението й коментарите към НС от страна на просветното ведомство не били коректни.