Министерството на околната среда и водите проверява напредъка по изпълнение на проектите за техническа рекултивация на последните 8 стари депа за битови отпадъци. Сметищата се намират в общините Бяла (Варненско), Перник, Велинград, Дупница, Пирдоп, Бобошево, Кочериново и Кърджали, съобщават от пресцентъра на МОСВ.

В началото на август министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова се срещна с кметовете заради забавената рекултивация на старите общински депа. Тя изиска от общините график на дейности и започна ежеседмични проверки.

Проверки на място от служители на МОСВ на депата в Перник, Дупница и Бобошево са показали, че и на трите депа има съществена мобилизация и напредък при реализиране на строителните дейности.

За депото в Перник, независимо от неблагоприятните метеорологични условия през последните дни и обилните дъждове, има напредък, който съответства с представения пред МОСВ график. На депото в Бобошево строителят е осигурил необходимата техника, теренът е равнинен, което позволява да се работи с добри темпове. На депото в Дупница са осигурени техника и работници, като дейностите се изпълняват при добра организация и по график.

Инспекция на депото във Велинград установи, че се работи по довършителни дейности, като поетия ангажимент от страна на общинското ръководство е за финализиране на дейностите по техническата рекултивация към средата на месец Септември.

На депото в Бяла (Варненско) работата на терен е приключена и вече има издаден акт обр.15 за изпълнена техническа рекултивация.

Проверката на общинското депо в Кърджали установи напредък при предвидените строително-монтажни работи (СМР), които се изпълняват според поетия от общината ангажимент. За депото в община Кочериново има разрешение за строеж от края на Август и има определена дата за стартиране на дейностите в рамките на следващата седмица. Забавяне е отчетено при стартиране на дейностите по изпълнение на рекултивацията на депото в община Пирдоп.

Заради 8 общински сметища за втори път ЕК ще ни глоби

Заради 8 общински сметища за втори път ЕК ще ни глоби

МОСВ изиска от общините график и ще прави ежеседмични проверки