Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) започна приема на документи за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за употребена електрическа енергия за първото тримесечие на 2022 г, съобщават от пресцентъра на МРРБ.

Програмата е насочена към всички субекти от отрасъл ВиК. Правителството е отпуснало 46 млн. лв. за компенсации за периода от 1 януари до 31 март. Указанията и формулярите за отпускане на помощта са публикувани на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Програмата има за цел да минимизира отрицателния ефект за ВиК дружествата от поскъпването на електрическата енергия на свободния пазар. Фактическият разход за електрическа енергия значително надхвърля разчетите, заложени в цените на ВиК услугите, което води до загуби за дружествата.

МРРБ представи програмата за саниране, ремонт на пътища и подмяна на ВиК структурата

МРРБ представи програмата за саниране, ремонт на пътища и подмяна на ВиК структурата

Всяка седмица експертите ще преглеждат документите, които се получават в министерството, заяви министър Караджов

Плащането на средствата по Програмата се извършва по Споразумение между министерствата на енергетиката и на регионалното развитие и благоустройството и Фонд "Сигурност на електроенергийната система". Срокът за подаване на заявления от дружествата от отрасъл ВиК е до 29.04.2022 г.

За предоставянето на компенсациите се сключва договор между МРРБ, съответното дружество от отрасъл ВиК и Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (ФСЕС). Средствата ще бъдат установявани в МРРБ след определяне на разликата между фактическите разходи за електроенергия и включените в цените на съответното дружество от отрасъл ВиК разходи за същия период, доказано със съответните документи. След установяване на подлежащите за изплащане средства и уведомяване на Министерството на енергетиката, документите се изпращат, съгласно подписаното споразумение, на ФСЕС. Фондът извършва плащането на посочената сума в 3-дневен срок от получаването на уведомлението от МРРБ по банкова сметка на дружеството.

Компенсация за "Софийска вода" АД ще се предоставя след изготвяне от Столична община на оценка на въздействието на мярката върху сключения между Столична община и "Софийска вода" АД концесионен договор за предоставяне на ВиК услуги.

Компенсациите ще се изплащат в срок до 30 юни 2022 г.

До момента изплатените компенсации са в размер на 56,7 млн. лв.

ВиК дружествата са получили 56 млн. лв. компенсации заради скъпия ток през 2021 г

ВиК дружествата са получили 56 млн. лв. компенсации заради скъпия ток през 2021 г

Средствата се отпускат с решения на правителството по разработения от МРРБ компенсаторен механизъм