Правителството одобри промяна, с цел допълнение на дейности, в Плана за действие, включващ мерки в отговор на намеренията на България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз до юли 2019 година.

Промяната е по отношение на мярката за подобряване на рамката за несъстоятелността, и е свързана с включване на две дейности на Националния институт по правосъдие във връзка с необходимостта от обучение на съдиите. Те ще бъдат реализирани през 2019 г. в рамките на текущ проект.

Реализацията на тези мерки от плана ще доведе до присъединяването на страната към Валутния механизъм и към Банковия съюз, и като краен резултат до въвеждане на еврото.