Министрите от кабинета "Борисов-3" приеха нова методика за определяне на линията на бедност за страната. С нея се предлагат промени, които да съответстват на политиките за правата на хората с увреждания, съобщиха от Министерския съвет.

Според новата методика линията на бедност се определя от изследването "Статистика на доходите и условията на живот" SILC за предишната година и се индексира с индекса на цените за малката по състав кошница на годишна база

Кабинетът определи 251 лв. за линия на бедността през 2014-та

Кабинетът определи 251 лв. за линия на бедността през 2014-та

По-висок от досегашния размер на линията

От правителството уверяват, че няма да се понижава размера на линията на бедност на страната. Линията на бедност е нужна при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище, при определяне на конкретни мерки за социална защита.

Тя е база за определяне на размера на финансовата подкрепа за хората с увреждания. Размерът на линията на бедност се определя ежегодно до 31 август с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика.